Skip to main content

Op weg naar een klimaatneutrale en klimaatveilige gemeente

De CO2-uitstoot verminderen? Je gemeente klaarstomen voor een veilige toekomst? De evolutie van de broeikasgasuitstoot en klimaatverandering in jouw gemeente opvolgen en de juiste klimaatacties op touw zetten? Provincie Antwerpen ondersteunt je met cijfers en instrumenten om aan de slag te gaan.

 

• Download drie verschillende klimaatrapporten voor jouw gemeente op provinciesincijfers.be. In deze rapporten lees je de belangrijkste gegevens rond de broeikasgasuitstoot, klimaatscenario’s en adaptatiemaatregelen voor jouw gemeente.

• Bepaal met de monitoringstool hoeveel CO2 je kan besparen.

• Laat je begeleiden bij de opmaak van je gemeentelijk energie- en klimaatplan (SECAP). We maken een analyse op maat van jouw gemeente en stellen concrete doelen voor. 

• Gebruik de broeikasgasinventaris voor een gedetailleerde berekening van de uitstoot van je gemeentelijke organisatie.

 

Team Klimaat
Telefoon
03 240 67 00

Gerelateerd aanbod

  • Plan Vandaag Provincie Antwerpen maakt zich klaar voor een leefbare en klimaatveilige toekomst. Meer dan 200 klimaatacties staan op stapel. Ook ondersteunende maatregelen voor lokale besturen.
  • SECAP ​​De provincie Antwerpen begeleidt lokale besturen gratis bij de opmaak van hun gemeentelijk energie- en klimaatplan (SECAP) op maat.