Skip to main content

Op weg naar een klimaatneutrale gemeente

De CO2-uitstoot verminderen? Hernieuwbare energie stimuleren? De evolutie van de broeikasgasuitstoot opvolgen en de juiste klimaatacties op touw zetten? Provincie Antwerpen ondersteunt je met cijfers en instrumenten om aan de slag te gaan.

Ontdek hoe je gemeente scoort op klimaatvlak

Ben je op zoek naar data om de evolutie van je klimaatbeleid in kaart te brengen? Op www.provinciesincijfers.be kan je een klimaatrapport van jouw gemeente downloaden en de evolutie sinds 2018 opvolgen van de belangrijkste gegevens m.b.t. de vermindering van de broeikasgasuitstoot.

Je klimaatrapport bevat onder meer:

  • de CO2-uitstoot per sector
  • het energieverbruik van huishoudens
  • renovatiepremies
  • mobiliteit
  • productie van hernieuwbare energie op jouw grondgebied

Vergelijk met andere gemeenten

De 5 Vlaamse provincies verzamelden cijfermateriaal over klimaat en energie. Via provincies.incijfers.be stellen we deze data ter beschikking van gemeenten om hun energie- en klimaatbeleid op te volgen en te vergelijken met andere gemeenten.

Bepaal hoeveel CO2 je kan besparen

Hoeveel CO2-uitstoot vermijd je door wijkrenovatie? Door inwoners meer verplaatsingen met de fiets te laten maken? Of over te schakelen op ledverlichting in openbare gebouwen?

Met de monitoringstool ontdek je wat het effect is op de CO2-reductie van gemeentelijke klimaatmaatregelen uit het klimaatbeleidsplan.

Gebruik de tool om:

  • de juiste klimaatacties te bepalen;
  • onderbouwde dossiers voor te leggen aan het college;
  • te rapporteren naar het CoM-secretariaat;
  • de CO2-reductie te berekenen bij dossiers voor de Vlaamse klimaatsubsidie.

Meten is weten

De 5 Vlaamse provincies sloegen de handen in elkaar om deze monitoringtool te ontwikkelen. Zo ondersteunen we de uitbouw van het gemeentelijk klimaatbeleid. Via de monitoringtool kan je het effect van gemeentelijke klimaatacties kwantificeren.

Stel een gemeentelijk klimaat- en energieplan op (SECAP)

Op basis van een klimaatimpactanalyse en een risico- en kwetsbaarheidsanalyse op maat van jouw gemeente brengen we de eigenheid van jouw gemeente in kaart en stellen we concrete acties voor voor je gemeentelijke klimaat- en energieplan.

Bereken de uitstoot van je organisatie

Via de broeikasgasinventaris berekenen zowel de provincie als heel wat Antwerpse gemeenten de uitstoot van hun organisatie. Tweejaarlijks gieten ze deze info in een uitgebreide inventaris. Dit initiatief kadert binnen de campagne klimaatneutrale organisatie 2020.

Bijdrage aan SDG's

Gerelateerd aanbod

  • Klimaatneutrale organisatie 2020 ​​Samen met de provincie Antwerpen engageerden 41 gemeenten zich om tegen 2020 klimaatneutraal te worden. Hiermee gaven we het goede voorbeeld aan alle inwoners.