Skip to main content

Ontdek hoe je gemeente scoort op klimaatvlak

Ben je op zoek naar data om de evolutie van je klimaatbeleid in kaart te brengen? Op www.provinciesincijfers.be kan je drie verschillende klimaatrapporten van jouw gemeente downloaden:

Rapport Klimaat en energie

Dit rapport bundelt de belangrijkste gegevens rond het verminderen van de broeikasgasuitstoot. Zo stellen we relevant cijfermateriaal ter beschikking. Het bevat onder meer:

o   de CO2-uitstoot per sector

o   het energieverbruik van huishoudens

o   renovatiepremies

o   mobiliteit

o   productie van hernieuwbare energie op jouw grondgebied

o   …

Rapport klimaatscenario’s

In dit rapport vind je de belangrijkste gegevens rond de klimaatveranderingen in de toekomst voor jouw stad of gemeente. Het toont je waar de uitdagingen voor klimaatadaptie liggen en in welke mate het beleid hier invloed op heeft. Het rapport zoomt in op de klimaattoestand, het klimaateffect en de klimaatimpact van volgende thema’s:

o   droogte,

o   wateroverlast en overstromingen

o   hitte

Rapport adaptatiemaatregelen

Dit rapport bevat de belangrijkste gegevens op het gebied van adaptatie. Je vindt hier cijfers uit verschillende beleidsdomeinen waar de effecten en impact van de klimaatverandering voelbaar zijn of waar je maatregelen kan nemen rond:

o   ontharden

o   waterbeheer

o   bebossen, vergroenen en natuurbeheer

o   beheersen van warmteopname

o   afschermen van klimaateffecten

 

Vergelijk met andere gemeenten

De vijf Vlaamse provincies verzamelden cijfermateriaal over klimaat en energie. Via provincies.incijfers.be stellen we deze data ter beschikking van gemeenten om hun energie- en klimaatbeleid op te volgen en te vergelijken met andere gemeenten.

Plan Vandaag 

Deze actie geeft invulling aan de doelstelling 'het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen'. Met deze en meer dan 200 klimaatacties werkt de provincie aan een leefbare en klimaatveilige toekomst. Alle acties samen vormen een ambitieus klimaatplan om onze klimaatdoelstellingen voor 2030 te behalen: Plan Vandaag. Of ook: plan vandaag, voor het veilige klimaat van morgen. Meer weten over onze 7 toekomstbeelden? Bekijk alle acties op www.planvandaag.be