Skip to main content

Bepaal hoeveel CO₂ je kan besparen

Hoeveel CO2-uitstoot vermijd je door wijkrenovatie? Door inwoners meer verplaatsingen met de fiets te laten maken? Of over te schakelen op ledverlichting in openbare gebouwen?

 

Met de monitoringstool ontdek je wat het effect is op de CO2-reductie van gemeentelijke klimaatmaatregelen uit het klimaatbeleidsplan.

Gebruik de tool om:

  • de juiste klimaatacties te bepalen;
  • onderbouwde dossiers voor te leggen aan het college;
  • te rapporteren naar het CoM-secretariaat;
  • de CO2-reductie te berekenen bij dossiers voor de Vlaamse klimaatsubsidie.

Meten is weten

De 5 Vlaamse provincies sloegen de handen in elkaar om deze monitoringtool te ontwikkelen. Zo ondersteunen we de uitbouw van het gemeentelijk klimaatbeleid. Via de monitoringtool kan je het effect van gemeentelijke klimaatacties kwantificeren.