Skip to main content

Op weg naar klimaatneutrale organisatie met de broeikasgasinventaris

Met de broeikasgasinventaris bereken je de uitstoot van je gemeentelijke organisatie. Door te werken met CO2-equivalenten, neem je ook de uitstoot van lachgas en methaan mee in je berekening van de totale uitstoot. Naast de uitstoot berekenen we ook hoeveel CO2 de gemeentelijke bossen opnemen.

We maken tweejaarlijks een broeikasgasinventaris op om:

  • de knelpunten binnen je organisatie te analyseren;
  • maatregelen te bepalen die de broeikasgasuitstoot verminderen;

Gebruik altijd de meest recente versie voor de opmaak van de volgende inventaris. De nieuwste versie dateert van januari 2021 (voor het jaar 2020).

Om de twee jaar maken we een nieuwe versie van de broeikasgasinventaris op.

Bespreking van de resultaten in een broeikasgasrapport

Na het invullen van de broeikasgasinventaris kan je de getallen in een broeikasgasrapport gieten. Dit rapport bespreekt de totale broeikasgasuitstoot en de broeikasgasuitstoot per entiteit.

In onderstaand sjabloon kan je de gegevens en grafieken van jouw gemeente invullen. De tekst en de bespreking van de grafieken kan je makkelijk aanpassen aan je gemeentelijke situatie.

Veelgestelde vragen bij het invullen van de inventaris:

Ben je bezig in een verouderde versie? Knip en plak je gegevens dan in het meest recente model. Voeg eerst voldoende lege rijen in! De methode vind je in de handleiding.

Maak je ook een nulmeting voor het grondgebied van je gemeente op? Maak het je gemakkelijk met de extra tabbladen die Vito toevoegde in het berekeningsmodel voor de eigen organisatie. Hiermee kun je op eenvoudige wijze de uitstoot van je eigen gebouwen, openbare verlichting en dienstverplaatsingen overzetten naar de nulmeting grondgebied voor het burgemeestersconvenant.

Werk je met internet explorer? Dan ervaar je misschien moeilijkheden om de bestanden te openen. Het kan helpen om het bestand eerst op te slaan op een lokale schijf en dan pas te openen.

Kris Mees
Functie
Team klimaat
Telefoon
03 240 56 69