Skip to main content

Vergroot de slaagkans van je klimaatbeleid dankzij inwonersparticipatie

Je inwoners betrekken bij je klimaatbeleid? Dat heeft alleen maar voordelen. Zo krijg je gedragen en realistische klimaatplannen, vergroot je de slaagkans van initiatieven en stimuleer je de mentaliteits- en gedragswijziging van je inwoners.

Zelf aan de slag? 20 gemeenten getuigen

Gedurende 2 jaar coachte Bond Beter Leefmilieu (BBL), in samenwerking met de provincie Antwerpen, gemeenten bij een participatietraject voor hun klimaatbeleid. (2016-2018)

Hoe hebben deze gemeenten de coaching en het participatietraject ervaren? Welke stappen hebben ze ondernomen? Wat hebben ze geleerd? Bekijk het filmpje en het draaiboek en laat je inspireren. In het draaiboek vind je verschillende voorbeelddocumenten die je helpen om te starten met een eigen traject.

Bijdrage aan SDG's

Gerelateerd aanbod

  • Participatietraject GeWOONtebreker ​GeWOONtebreker is een participatietraject van de provincie Antwerpen waarin lokale besturen samen met hun inwoners komen tot een visie over wonen in de toekomst.