Droogte

Klimaatbestendig watersysteem

Om de impact van de toenemende droogte maar tegelijk ook de hevigere neerslag te beperken, gaat de provincie Antwerpen werk maken van een veerkrachtig watersysteem. De provincie neemt binnen haar bevoegdheden en expertise belangrijke maatregelen en kiest daarbij voor een proactief beleid met acties die op korte, middellange én lange termijn resultaten moeten leveren. Om dit beleid uit te voeren stelde ze een droogtestrategie op.

Droogtestrategie

Centraal in de droogtestrategie staan duurzaam watergebruik en werken aan een klimaatbestendig watersysteem. Daarvoor focussen we op acht krachtlijnen.

Op 24 juni 2021 keurde de provincieraad de provinciale droogtestrategie goed. De volledige tekst en de actielijst kun je hieronder downloaden.

Heb je vragen over deze materie? Neem dan zeker contact op.