Skip to main content

Eerste hulp bij wateroverlast

Door de klimaatverandering en de daarbij horende hevigere onweersbuien in onze regio, vrezen lokale besturen voor toenemende wateroverlast. Een problematiek die de provincie Antwerpen aanpakt met een doordacht actieplan.

Investeren in wateropvang

De dienst Integraal Waterbeleid pakt waterlast structureel aan via het beheer van haar 2.400 km onbevaarbare waterlopen. De provincie investeerde de voorbije 20 jaar aanzienlijk om overstromingen te beperken.
22 provinciale overstromingsgebieden zijn goed voor een buffervolume van zo'n half miljoen kubieke meter. We beheren 22 pompstations en heel wat waterlopen en valleien werden geherwaardeerd om zoveel mogelijk water op te vangen.

Terreinmedewerkers staan voor je klaar

De strijd tegen wateroverlast is nog niet van de baan. Als een waterloop overstroomt, roep je de hulp in van de civiele bescherming of brandweer. In zeer ernstige situaties kondigt de gouverneur het rampenplan af. Ook op onze terreinmedewerkers kan je rekenen. Zij staan voor je klaar als een obstakel de vlotte doorstroming verhindert of een vuilrooster verstopt zit. Dat kan je melden via het meldpunt waterlopen of door ze rechtstreeks te contacteren.

Gerelateerd aanbod

  • Waterlopenkaart ​Raadpleeg de waterlopenkaart of digitale atlas van de waterlopen.
  • Meldpunt waterlopen ​​Meldingen over waterlopen bevatten een schat aan informatie voor lokale besturen. Raadpleeg interactieve statistieken over jouw gemeente.
  • Droogtemaatregelen ​​Omgaan met droogte wordt één van de voornaamste uitdagingen in de toekomst. Om de problemen het hoofd te bieden, werkt de provincie Antwerpen een droogteplan uit.