Skip to main content

Preventie

Preventiemaatregelen per doelgroep:

Medewerkers van de groen- en onderhoudsdiensten, aannemers, brandweerlui …

Gebruik geschikte persoonsbeschermingsmiddelen: rubberen handschoenen, laarzen, een overall die bij de onderarmen en enkels goed afsluit en een volgelaatsmasker.

Een overzicht van de noodzakelijke beschermingsmiddelen, kan je hieronder downloaden:

De provincie gaf samen met de Civiele Bescherming een opleiding over persoonlijke beschermingsmiddelen. Ontdek de presentatie en handleiding hier:

Burgers

De burger wordt geadviseerd om direct contact met rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuiden zoveel mogelijk te vermijden.

Jeugdbewegingen en kinderen

Een belangrijke groep zijn de jeugdbewegingen die spelen en kamperen in weiden en bossen. Kinderen moeten opmerkzaam gemaakt worden voor de risico's van contact met de eikenprocessierups. Bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met rupsen, zorg je best voor een goede bedekking van de hals, armen en benen en ga je bij voorkeur niet op de grond zitten.

Dieren

Ook runderen lopen gevaar wanneer ze in de directe nabijheid van besmette bomen grazen of met brandharen besmet maaisel gevoerd krijgen. Ook niet-aangelijnde honden die spelenderwijze spinselnesten in hun bek nemen, kunnen een risico lopen.

Wat als je toch in contact kwam met de eikenprocessierups?

Na aanraking van de rupsen of haren moet je niet gaan krabben of wrijven maar de huid of ogen snel en goed wassen of spoelen met water. Meer informatie over de symptomen en mogelijke behandeling vind je op de website van het antigifcentrum.

Informeer en bescherm je inwoners

De provincie ontwikkelde sensibilisering- en communicatiemateriaal – o.a. informatieborden en afzetlinten - dat gemeenten kunnen gebruiken om inwoners te waarschuwen voor de eikenprocessierups.  Hieronder vind je teksten en beelden voor de berichtgeving naar inwoners, samen met de bestanden en gebruiksvoorwaarden van de infoborden en afzetlinten.