Skip to main content

Project LIFE Eikenprocessierups

Mezen, kevers, sluipwespen en -vliegen spelen een centrale rol in het LIFE-project ‘Ecologisch beheer van de eikenprocessierups zonder het gebruik van biociden’. Het project, onder leiding van provincie Antwerpen, zoekt een oplossing voor de overlast door de eikenprocessierupsen in de natuur. 

Foto's: Deze natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups spelen een rol in het LIFE-project, v.l.n.r.: een grote poppenrover (© Giacomo Gola – CC by-nc 4.0), een koolmees (© Vilda Rollin Verlinde), een sluipvlieg (© provincie Antwerpen)

De laatste jaren teisteren eikenprocessierupsen onze streken. De brandharen zorgen voor last aan ogen en luchtwegen bij wie in de buurt komt. De bestrijding kost gemeenten handenvol geld en het gebruik van biociden is slecht voor de gezondheid en de biodiversiteit. Een duurzame, ecologische en betaalbare oplossing dringt zich op.

Projectdoelstellingen en partners

Het project wil:

  • het gebruik van biociden als bestrijdingsmiddel verminderen (omwille van de schadelijke neveneffecten voor de biodiversiteit);
  • de betrokkenen overtuigen om deze nieuwe technieken op te nemen in hun bestrijdingsplan of beleidslijnen. Om dit te stimuleren worden demonstratiemomenten op het terrein gegeven en wordt aan het eind van het project een beslissingsboom gemaakt.

Het Belgisch-Nederlandse project telt 6 hoofdpartners: de provincies Antwerpen (BE), Limburg (BE), Gelderland (NL), Noord-Brabant (NL), gemeente Sittard-Geleen (NL) en INBO (BE). UHasselt en UAntwerpen maken deel uit van de expertengroep. In de periode 2020-2025 zoeken zij samen naar ecologische alternatieven om de rups te beheren.

Werkwijze: natuurlijke vijanden inschakelen

In het project testen en demonstreren we verschillende methodes om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken. 

1. Mezen aantrekken door nestkasten op te hangen

In de provincies Antwerpen, Limburg, Gelderland en Noord-Brabant hangen we nestkasten op. Het aantal en de grootte van de nesten van de eikenprocessierups vergelijken we met vergelijkbare plaatsen waar geen nestkasten hangen.

2. Sluipwespen en –vliegen aantrekken door juist bermbeheer toe te passen

Vijf verschillende vormen van bermbeheer vergelijken we met elkaar in Vlaanderen en Nederland (vijf provincies). Het doel: onderzoeken welk type berm het meest aantrekkelijk is voor dsluipwespen en -vliegen. Nadien worden de sluipwespen en -vliegen uit de nesten van de eikenprocessierupsen gehaald en geteld.

3. Inheemse kever 'de grote poppenrover’ kweken en uitzetten

In de provincies Antwerpen en Limburg worden vier kweekcentra opgestart voor de grote poppenrover (drie in Limburg, één in Antwerpen). De kevers worden gezenderd en uitgezet in een geschikte biotoop. Nadien vergelijken we het aantal en de grootte van de nesten van de eikenprocessierups met vergelijkbare plaatsen waar geen kevers werden uitgezet. Het INBO duidt de geschikte leefgebieden van de kever aan, UHasselt begeleidt de zendering van de kevers.

Meer weten?