Verspreiding

In welke gemeenten zaten veel rupsen?

De gegevens uit de interactieve eikenprocessierupsenkaart zijn verwerkt. Aangevuld met meldingen van de burger via de app 'meldpunt eikenprocessierups' krijgen we een nauwkeurig overzicht van de aanwezigheid van de rupsen en de uitgevoerde bestrijdingen. 2019 was een zeer rupsenrijk jaar. De rupsen hebben vele nieuwe plaatsen geïnfecteerd, en op bestaande plaatsen werden ze nog steeds talrijk waargenomen. Kaart 1 geeft de situatie duidelijk weer.

Stand van zaken van de eikenprocessierups in 2019

Kaart 1 laat zien dat er dat er in de provincie Antwerpen een zeer groot aantal (62 van de 77) gemeenten, steden en districten te maken kreeg met een hoge concentratie rupsen (> 15 locaties). 37 gemeenten hiervan hebben te maken met meer dan 40  locaties met nesten. Stad Geel en gemeenten Schilde, Schoten, Zoersel en Laakdal hadden te kampen met meer dan 100 aangetaste locaties. In het zuidwesten van de provincie bevinden zich de meeste gemeenten met de laagste hinder.   

Kaart locaties eikenprocessierupsen

Kaart 2 - de hinderkaart – vertelt ons dat er 67 gemeenten, steden en districten grote hinder ondervinden: burgers hebben veel last van de rupsen en de bestrijding vraagt een grote inspanning aan het gemeentebestuur. Slechts 10 gemeenten, steden, districten ondervinden weinig hinder.

Hinderkaart eikenprocessierupsen 2019

Meer details bekijken? Dowload de kaarten hieronder:

2019: een rupsenrijk jaar

In bovenstaande grafiek merken we een lichte toename van de hinder in 2004 en 2005. De hinder neemt af in 2006, om dan plots sterk te stijgen in 2007 en 2008. Deze hinder overtreft de hinder ervaren in 1997. Vanaf het jaar 2012 daalt de hinder ten opzichte van de 5 voorgaande jaren. In 2018 en 2019 waren er opvallend veel rupsen en nesten aanwezig. Vermoedelijk heeft dit te maken met het goede weer tijdens de uitvliegperiode van de vrouwtjes.

Algemeen kunnen we stellen dat tot 2003 de hinder (hoog aantal aangetaste locaties) zich beperkte tot het noorden van de regio Noorderkempen en Antwerpen. In 2004 en 2005 breidde de hinder uit naar de Zuiderkempen en de streek rond Mechelen. Vanaf 2008 is de hinder verspreid over de hele provincie. Dit jaar 2019 merken we op dat sommige gemeenten te kampen hebben met zeer grote aantallen aangetaste locaties (>100). Enkele gemeenten in het zuidwesten van de provincie ondervinden weinig hinder.

 

Waar kan je terecht bij vragen over de eikenprocessierups?