Verspreiding

In welke gemeenten zaten veel rupsen?

De gegevens uit de eikenprocessierupsenkaart zijn verwerkt. Gemeenten en burgers duidden nesten aan op de kaart. Beheerders registreerden bestrijdingen en alternatieve beheermethoden. Uit de verwerking van de gegevens blijkt dat gemeenten in het noordoosten van de provincie het meeste met de eikenprocessierups te maken te kregen.

 
De overzichtskaart geeft het aantal lopende meter aangetaste bomenrijen en maatregelen weer die geregistreerd werden op de eikenprocessierupsenkaart, gedeeld door de oppervlakte van de gemeente. Voor gemeenten met veel aangetaste bomen betekent dit een extra belasting om belangrijke publieke plaatsen zoals speel en- sportterreinen, picknick plaatsen, scholen, wandelwegen,… rupsenvrij te maken. Gemeenten zetten daarbij eigen personeel in of een aannemer.

 

Verspreiding 2020

Meer details bekijken? Dowload de kaarten hieronder:

2019: een rupsenrijk jaar

In bovenstaande grafiek merken we een lichte toename van de hinder in 2004 en 2005. De hinder neemt af in 2006, om dan plots sterk te stijgen in 2007 en 2008. Deze hinder overtreft de hinder ervaren in 1997. Vanaf het jaar 2012 daalt de hinder ten opzichte van de 5 voorgaande jaren. In 2018 en 2019 waren er opvallend veel rupsen en nesten aanwezig. Vermoedelijk heeft dit te maken met het goede weer tijdens de uitvliegperiode van de vrouwtjes.

Algemeen kunnen we stellen dat tot 2003 de hinder (hoog aantal aangetaste locaties) zich beperkte tot het noorden van de regio Noorderkempen en Antwerpen. In 2004 en 2005 breidde de hinder uit naar de Zuiderkempen en de streek rond Mechelen. Vanaf 2008 is de hinder verspreid over de hele provincie. Dit jaar 2019 merken we op dat sommige gemeenten te kampen hebben met zeer grote aantallen aangetaste locaties (>100). Enkele gemeenten in het zuidwesten van de provincie ondervinden weinig hinder.

 

Waar kan je terecht bij vragen over de eikenprocessierups?