Verspreiding

In welke gemeenten zitten veel rupsen?

De gegevens uit de interactieve eikenprocessierupsenkaart zijn verwerkt. Aangevuld met meldingen van de burger via de app 'meldpunt eikenprocessierups' krijgen we een nauwkeurig overzicht van de aanwezigheid van de rupsen en de uitgevoerde bestrijdingen. 2018 was een zeer rupsenrijk jaar. De rupsen hebben vele nieuwe plaatsen geïnfecteerd, en op bestaande plaatsen werden ze nog steeds talrijk waargenomen. Kaart 1 geeft de situatie duidelijk weer.

Stand van zaken van de eikenprocessierups in 2018

Kaart 1 laat zien dat er in de provincie Antwerpen een groot aantal gemeenten en steden (nl 33) te maken kreeg met een hoge concentratie rupsen (>15 locaties). 9 gemeenten hiervan hebben te maken met meer dan 40 of 60 geïnfecteerde locaties. Twee gemeenten kregen geen meldingen binnen. In het zuidoosten van de provincie bevinden zich de meeste gemeenten met een lage hinder.  
Kaart 2 toont aan dat ten opzichte van het jaar 2017 62 gemeenten, steden of districten van de 76 (Stad Antwerpen is opgedeeld in 7 eenheden) dezelfde of meer hinder ondervonden. 13 gemeenten of steden ondervinden minder hinder tov 2017.

Wil je weten over welke gemeenten het juist gaat? Raadpleeg dan de onderstaande kaarten (pdf-bestanden).

2018: een rupsenrijk jaar

In bovenstaande grafiek merken we een lichte toename van de hinder in 2004 en 2005. De hinder neemt af in 2006, om dan plots sterk te stijgen in 2007 en 2008. Deze hinder overtreft de hinder ervaren in 1997. Vanaf het jaar 2012 daalt de hinder ten opzichte van de 5 voorgaande jaren. In 2018 waren er opvallend veel rupsen en nesten aanwezig. Vermoedelijk heeft dit te maken met het goede weer tijdens de uitvliegperiode van de vrouwtjes.

Algemeen kunnen we stellen dat tot 2003 de hinder (hoog aantal aangetaste locaties) zich beperkte tot het noorden van de regio Noorderkempen en Antwerpen. In 2004 en 2005 breidde de hinder uit naar de Zuiderkempen en de streek rond Mechelen. Vanaf 2008 is de hinder verspreid over de hele provincie. Dit jaar 2018 merken we op dat sommige gemeenten te kampen hebben met zeer grote aantallen aangetaste locaties (>60). Enkele gemeenten in het zuidoosten van de provincie ondervinden weinig hinder.