Preventie

Preventiemaatregelen per doelgroep:

Beschermingskledij bestrijding processierupsen
Beschermingskledij voor bestrijding processierupsen

Beroepsmatig

Beroepsmatig hebben verschillende mensen met het probleem te kampen. Bij de bestrijding worden gemeentelijke ambtenaren (groendienst), de aannemers, de brandweerlui blootgesteld aan de brandharen van de rups. Maar ook de onderhoudsdiensten voor wegen, laanbomen (eiken) en bermen zijn een risicogroep.

Gebruik geschikte persoonsbeschermingsmiddelen: rubberen handschoenen, laarzen, een overall die bij de onderarmen en enkels goed afsluit en een volgelaatsmasker. Een overzicht van de noodzakelijke beschermingsmiddelen, kan je hieronder downloaden:

Op 27/05/20 gaven de provincie en de Civiele Bescherming een opleiding over persoonlijke beschermingsmiddelen, de presentatie en een handleiding vind je hieronder:

Algemene bevolking

Ook de algemene bevolking komt regelmatig in contact met de eikenprocessierupsen. Zij gebruiken de wegen en lanen waarlangs eikenbomen staan of verblijven op plaatsen waar veel eikenbomen staan. Tot deze groep behoren ook wandelaars, fietsers, sporters, spelende kinderen en andere recreanten.

De burger wordt geadviseerd om direct contact met rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuiden zoveel mogelijk te vermijden. Ook voor wie niet-beroepsmatig eikenprocessierupsen bestrijdt, is het gebruik van goede beschermingsmiddelen een eerste vereiste. Een goed sluitende overall, een stofmasker en –bril, handschoenen en laarzen zijn onontbeerlijk om irritatie te voorkomen.

Jeugdbewegingen en kinderen

Een belangrijke groep zijn de jeugdbewegingen, die spelen en kamperen in weiden en bossen. Kinderen moeten opmerkzaam gemaakt worden voor de risico's van contact met de eikenprocessierups. Bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met rupsen, kun je best zorgen voor een goede bedekking van de hals, armen en benen en niet op de grond gaan zitten. 

Dieren

Verder is er ook een gevaar voor runderen die in de directe nabijheid van besmette bomen grazen of die met brandharen besmet maaisel gevoerd krijgen. Ook niet-aangelijnde honden, die spelenderwijze grote spinselnesten in hun bek nemen, kunnen een risico lopen.

Na aanraking van de rupsen of haren moet je niet gaan krabben of wrijven maar de huid of ogen snel goed wassen of spoelen met water. Meer informatie over de symptomen en mogelijke behandeling vind je op de website van het antigifcentrum.

De gemeentelijke communicatiekanalen (infoblad, sociale media, infoborden ...) zijn ideale media om inwoners te informeren.

Communicatiemateriaal voor sensibilisatie

De provincie ontwikkelde communicatiemateriaal (informatieborden & afzetlinten) dat gemeenten kunnen gebruiken om inwoners te waarschuwen voor de eikenprocessierups. Het is niet langer mogelijk bestellingen voor het communicatiemateriaal door te geven. Om gemeenten de kans te geven om zelf materiaal te bestellen, stellen we hieronder de bestanden van de infoborden en afzetlinten ter beschikking. Het informatiebord van de provincie werd geprint op A2-formaat aluminium 3mm premium + extra laminaat voor UV & anti-graffiti.

Gelieve de gebruiksvoorwaarden (in PDF onderaan) te respecteren bij het gebruiken van de bestanden.

 

Op het platform Pacaan staan een tekst en afbeeldingen die je als gemeente kan overnemen in de berichtgeving over de eikenprocessierups naar je inwoners toe. Geef deze tekst zeker door aan de communicatiemedewerkers binnen je gemeente, zodat zij hierover kunnen communiceren in hun kanalen (infoblad, nieuwsbrief, website  etc.) in de periode waarin de rupsen hinder kunnen veroorzaken (mei-augustus).

Waar kan je terecht bij vragen over de eikenprocessierups?