Preventie

Beroepsmatig
Beroepsmatig hebben verschillende mensen met het probleem te kampen. Bij de bestrijding worden gemeentelijke ambtenaren (groendienst), de aannemers, de brandweerlui blootgesteld aan de brandharen van de rups. Maar ook de onderhoudsdiensten voor wegen, laanbomen (eiken) en bermen zijn een risicogroep.

Algemene bevolking
Als tweede groep heeft men de algemene bevolking die gebruik maakt van de wegen/lanen, waarlangs eikenbomen staan of die verblijft op plaatsen waar veel eikenbomen staan. Tot deze groep behoren ook fietsers, sporters, spelende kinderen en recreanten.

Jeugdbewegingen
Een belangrijke groep zijn de jeugdbewegingen, die spelen en kamperen in weiden en bossen.

Dieren
Verder is er ook een gevaar voor runderen die in de directe nabijheid van besmette bomen grazen of die met brandharen besmet maaisel gevoerd krijgen. Ook niet-aangelijnde honden, die spelenderwijze grote spinselnesten in hun bek nemen, kunnen een risico lopen.

Beschermingskledij bestrijding processierupsen
Beschermingskledij voor bestrijding processierupsen

Hoe irritatie vermijden?
Is men beroepsmatig bij het beheersen van de overlast betrokken, dan is het belangrijk dat geschikte persoonsbeschermingsmiddelen gebruikt worden: rubberen handschoenen, laarzen, een overall die bij de onderarmen en enkels goed afsluit en een volgelaatsmasker.
Ook indien men niet-beroepsmatig eikenprocessierupsen bestrijdt, is het gebruik van goede beschermingsmiddelen een eerste vereiste. Een goed sluitende overall, een stofmasker en –bril, handschoenen en laarzen zijn onontbeerlijk om irritatie te voorkomen.
De burger wordt geadviseerd om direct contact met rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuiden zoveel mogelijk te vermijden. Kinderen moeten opmerkzaam gemaakt worden op het gevaar van de eikenprocessierups. Bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met rupsen, kun je best zorgen voor een goede bedekking van de hals, armen en benen en niet op de grond gaan zitten. Na aanraking van de rupsen of haren moet je niet gaan krabben of wrijven maar de huid of ogen snel goed wassen of spoelen met water. Meer informatie over de symptomen en mogelijke behandeling vind je op de website van het antigifcentrum.

Het gemeenteblaadje is een ideaal medium om de inwoners te verwittigen. De Vlaamse gezondheidsinspectie heeft een folder ontwikkeld over de eikenprocessierups.