Dieren en planten

Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje
Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje

Sommige van deze soorten zijn beschermd, dat zijn onze PPS'en (Provinciaal Prioritaire Soorten). Andere kunnen in zo'n grote hoeveelheid voorkomen dat ze plagen vormen, een goed voorbeeld van een inheemse plaagsoort is de eikenprocessierups. Enkele daarvan komen uit het buitenland en kunnen een invasief gedrag vertonen en zo de inheemse soorten verstoren, die soorten noemen we invasieve exoten

Voor heel wat PPS'en, plaagsoorten en invasieve exoten werkt de provincie een beleid op maat uit en ondersteunt ze lokale besturen bij de bescherming of het beheer ervan. We zijn ook partner in verschillende Europese projecten rond soorten om onze kennis te delen en te verrijken.

Lokale besturen kunnen terecht op de nieuwe webzone voor meer informatie en ondersteuning bij provinciaal prioritaire soorten en invasieve exoten, beheer en bestrijding van de eikenprocessierups, ecosysteemdiensten en de landschapsbeelden biodiversiteit.