Invasieve exoten

Invasieve exoten kunnen schade veroorzaken, bijvoorbeeld verminderde biodiversiteit, landbouwschade, allergische reacties, overstromingen, … Voorbeelden van invasieve exoten waar de provincie actief aan werkt, zijn de stierkikker en invasieve duizendknopen.

De twee belangrijkste strategieën om invasieve exoten te controleren zijn preventie en beheer van de populatie.

Beide manieren van aanpak zijn complementair maar het is ecologisch en economisch interessanter om preventief nieuwe introducties te vermijden dan nadien die populaties te moeten bestrijden wanneer ze in het wild verspreid zijn.

Alternatieven voor invasieven
Nieuwe introducties voorkomen is de goedkoopste manier om problemen te vermijden. Ook het kiezen voor autochtone bomen en struiken helpt onze natuur een stap vooruit.

Snelle detectie
Als invasieve exoten toch “ontsnappen” is een snelle detectie cruciaal. Daarom werd een “Waarschuwingssysteem Invasieve Exoten” uitgewerkt om meldingen van invasieve exoten snel tot bij terreinbeheerders en bevoegde overheden te krijgen.

Bestrijding
Snel ingrijpen ligt voor de hand. Anders wordt het veel moeilijker, duurder of praktisch niet meer haalbaar. Wanneer te lang wordt gewacht, kan de beheerder zich enkel nog concentreren op het beheersen van de populatie.

Wat kan jij doen?

  • Plant of dump geen invasieve exoten in de natuur.
  • Geef je waarnemingen van invasieve exoten zo precies mogelijk door op www.waarnemingen.be, liefst voorzien van een bewijsfoto.
  • Werk mee als er bestrijdingsacties opgezet worden.
  • Koop geen kikkers en schildpadden. Inheemse kikkers en salamanders vinden zelf hun weg naar de vijver.