Skip to main content

Strijd mee tegen invasieve exoten

Uitheemse planten en dieren die hier van nature niet voorkomen en die hier niet op eigen kracht zijn geraakt, noemen we ‘exoten’. De meeste exoten vormen geen probleem. Maar sommige zijn zeer competitief of hebben geen natuurlijke vijanden zodat ze zich ongehinderd kunnen voortplanten en schade veroorzaken. Die noemen we 'invasieve exoten'. Je leest hier hoe je ze als gemeente aanpakt.

Wat kan je als stad of gemeente doen?

Ken de wetgeving rond invasieve exoten

Deze kan je terugvinden in de PDF 'Invasieve exoten in het vizier':

Soorten van de Unielijst mag je niet houden, kweken, vervoeren, gebruiken of uitwisselen. Je mag ook niet toestaan dat ze zich voortplanten. En het is uiteraard niet toegelaten om de soorten vrij te laten in het milieu.

Ook de gedragscode van LIFE AlterIAS biedt een houvast om de introductie van invasieve planten te beperken. Je leest er tips en maatregelen die je kan nemen.

Weet welke invasieve exoten er in je stad of gemeente voorkomen:

Plant geen invasieve exoten meer aan

  • Screen plantenlijsten van de groendienst, daarvoor kan je onderstaande tabel gebruiken:

Grijp snel in bij melding van invasieve exoten op je grondgebied

Kijk uit voor deze invasieve soorten in jouw gemeente

Invasieve exoten kunnen schade veroorzaken, bijvoorbeeld verminderde biodiversiteit, landbouwschade, allergische reacties, overstromingen … Voorbeelden van invasieve exoten waar de provincie actief aan werkt, zijn de stierkikker, invasieve duizendknopen en bruine rat.

Rembrandt De Vlaeminck
Telefoon
03 240 59 87

Gerelateerd aanbod

  • Integraal waterbeleid Provincie Antwerpen ondersteunt lokale besturen bij een optimaal beheer van hun waterlopen volgens de visie van het integraal waterbeleid.
  • Eikenprocessierups Ontdek hoe de provincie Antwerpen gemeenten ondersteunt om overlast door de processierupsen op een milieu- en mensvriendelijke manier te bestrijden.