Skip to main content

Reuzenberenklauw

De reuzenberenklauw - niet te verwarren met de inheemse, gewone berenklauw - is een invasieve exoot. De soort overwoekert andere planten en het plantensap kan brandwonden veroorzaken, wat de bestrijding ervan noodzakelijk maakt. Hier lees je hoe je reuzenberenklauw kan herkennen en bestrijden. 

Reuzenberenklauw is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-West-Azië, maar duikt nu ook bij ons op langs wegen, waterlopen en in tuinen. De soort is een invasieve exoot, wat wil zeggen dat deze oorspronkelijk niet bij ons voorkomt en daarbovenop schadelijk is voor de natuur, gezondheid, landbouw of infrastructuur. 

Hoe herken je reuzenberenklauw?

Je herkent ze aan hun typische bladvorm, grote groeihoogte en bloemschermen. Dit zijn grote oppervlakten van kleine bloemen op aparte steeltjes. De stengels bevatten harde haren en roodpaarse vlekken en strepen. Onderstaande tabel geeft een handig overzicht van de plantkenmerken en vergelijkt deze met de gewone berenklauw.

Vergelijking reuzenberenklauw en gewone berenklauw

Waarom is dit een probleemsoort?

Het sap uit de reuzenberenklauw veroorzaakt brandwonden op de huid na blootstelling aan zonlicht. Daarnaast overgroeit de soort de meeste lokale planten door z’n enorme groeihoogte en grote bladeren. De reuzenberenklauw verspreidt zich snel langs waterlopen en bermen.

Eerste Hulp Bij reuzenberenklauw

Reuzenberenklauw verspreidt via de vele zaden die tot 7 jaar later nog kunnen ontkiemen tot een nieuwe plant. Snel ingrijpen en lang volhouden is de boodschap dus.

Voorbereidend werk

 • Geef je waarneming in via waarnemingen.be. Gemeenten en andere beheerders krijgen zo bepaalde 'alerts' bij elke melding in hun gebied, en kunnen zo invasieve soorten beter opvolgen. Ken je de beheerder/eigenaar, contacteer deze dan rechtstreeks.
 • Voorzie beschermende kleding die het hele lichaam bedekt (laarzen, handschoenen en regenpak). Bescherm ook goed de ogen met een masker of veiligheidsbril.
 • Gebruik een spade of zeis. Vermeid een bosmaaier om wille van rondspattende plantensappen.

Bestrijding

Het optimale tijdstip voor bestrijding is april tot september, voordat de plant zaden begint te krijgen. Voor deze periode is de plant vaak te klein om praktisch aan te pakken, na deze periode sterft de plant bovengronds af.

1. Weinig planten

Jonge plant die niet in bloei staat:

Steek de wortel van de reuzenberenklauw uit met de spade tot op 30 cm diep om hergroei te vermijden.

Plant in bloei:

 • Trek voorzichtig een vuilniszak over elk bloeischerm en knip deze vervolgens met de tuinschaar af.
 • Graaf de wortel uit of steek deze volledig af onder het groeipunt (anders kan de plant herbloeien).

Uitgebloeide plant:

 • Verzamel bloeischermen voorzichtig in een vuilniszak zoals hierboven beschreven. Let op: de zaden vallen makkelijk van de plant!
 • Een dorre plant oogt bovengronds dood. Toch leven de ondergrondse wortels nog en groeien deze uit tot een nieuwe plant tijdens het volgende groeiseizoen. Steek de wortel dus uit zoals hierboven beschreven.

2. Veel planten

 • Maai minstens 3x per jaar in het groeiseizoen (van april tot september) om de plant uit te putten.
 • Ook kan je schapen en koeien laten begrazen. Gebruik enkel dieren met donkere snoet. Schakel deze vroeg genoeg in, vanaf april.

Afvoeren afval

Voer de plantenresten steeds af en verhaksel deze niet ter plaatse:

 • De bloemschermen die werden verzameld in een vuilniszak, mogen samen met de uitgegraven wortels bij het restafval.
 • De rest van het verzamelde plantmateriaal mag bij het groenafval.

Let op: Probeer niet zelf de plantenresten van de reuzenberenklauw te composteren. Onrijpe zaden kunnen nog narijpen, en temperaturen in je eigen composthoop zijn vaak niet hoog genoeg om de zaden te vernietigen.

Nazorg

Reinig machines en gebruikte materialen. Zo verwijder je mogelijke sapresten die na blootstelling aan de zon brandwonden kunnen veroorzaken.

Gezien de zaden tot 7 jaar hun kiemkracht bewaren en slecht afgestoken planten opnieuw kunnen groeien, is het belangrijk om 4 tot 7 jaar nazorg te voorzien:

 • Controleer geregeld op nieuwe scheuten.
 • Verwijder nieuwe planten zoals eerder beschreven.

Wetgeving

Volgens Europese verordening 1143/2014 mag onder andere de reuzenberenklauw niet gehouden, verhandeld, getransporteerd, of geteeld worden, en niet worden vrijgesteld in de natuur. Daarnaast heeft elke terreinbeheerder/eigenaar de plicht deze soort te bestrijden.

Meer informatie

Meer informatie over het herkennen van reuzenberenklauw alsook up-to-date informatie over de bestrijding van de plant, vind je op ecopedia. Wat te doen bij het in contact komen van de huid met het plantensap van de reuzenberenklauw, vind je op de site van het Antigifcentrum.

Rembrandt De Vlaeminck
Telefoon
03 240 59 87