Exotenbestrijding

Ongewenste flora in onze waterlopen

Sommige uitheemse oever- en waterplanten (exoten) zoals grote waternavel, parelvederkruid, waterteunisbloem en watercrassula kunnen explosief groeien en bijgevolg de optimale waterafvoer hinderen of problemen veroorzaken bij sluizen of stuwen. Maar er kan ook massale vissterfte optreden als de drijvende planten zuurstof onttrekken aan het onderliggende water.
Deze planten mag je niet maaien omdat versnipperde plantendelen nieuwe groeikernen kunnen vormen. Het meest effectief is het (manueel) verwijderen van de volledige plant, inclusief de wortel. Ten minste, als dit laatste mogelijk is. Zo blijf je van watercrassula bijvoorbeeld best af want verwijderen met wortel lukt niet.

De verwijderde planten worden best onmiddellijk afgevoerd en gecomposteerd.

manueel verwijderen van Grote Waternavel

Ook jij kan meehelpen om onze waterlopen zuiver te houden. Laat geen exoten achter in grachten of waterlopen. Koop inheemse planten voor je tuinvijver. Tip: AlterIAS geeft je advies over goede planten voor je vijver. Meld ook tijdig de aanwezigheid van invasieve soorten bij de provincie. Dit kan je doen via het meldpunt waterlopen.

Bestrijding van de bruine rat

Binnen elk gemeentebestuur is er voor de bestrijding van de bruine rat een contactpersoon aangeduid. Ga langs voor advies. Je kan alvast nuttige tips vinden in onderstaande brochure.