Waterlopen

We leiden water in goede banen

Volgens de visie van een integraal waterbeleid beheert de provincie de onbevaarbare waterlopen op een duurzame manier en proberen we menselijke gebruiksfuncties met ecologische functies te verzoenen. We overleggen daarvoor met actoren uit de landbouw- en natuursector, ruimtelijke ordening of recreatie. Ook de samenwerking met andere waterbeheerders zoals gemeenten, polders en wateringen, de Vlaamse Overheid en onze Nederlandse buren staat centraal.

Zo onderhouden we op een efficiënte manier de waterlopen in je buurt en proberen we door aanzienlijke investeringswerken overstromingen in bijvoorbeeld woongebieden te beperken.

2 400 km onbevaarbare waterlopen door de provincie beheerd
18 overstromingsgebieden als buffer voor wateroverlast
20 pompstations met totale pompcapaciteit van 20 000 liter per seconde