Waterlopen

We leiden water in goede banen

Volgens de visie van een integraal waterbeleid beheert de provincie de onbevaarbare waterlopen op een duurzame manier en proberen we menselijke gebruiksfuncties met ecologische functies te verzoenen. We overleggen daarvoor met spelers uit de landbouw- en natuursector, ruimtelijke ordening of recreatie. Ook de samenwerking met andere waterbeheerders zoals gemeenten, polders en wateringen, de Vlaamse Overheid en onze Nederlandse buren staat centraal.

Zo onderhouden we op een efficiënte manier de waterlopen in je buurt en proberen we door aanzienlijke investeringswerken overstromingen in bijvoorbeeld woongebieden te beperken. Door de klimaatverstoring stelt ook de droogteproblematiek ons voor nieuwe uitdagingen.

Blijf op de hoogte en abonneer je op onze nieuwsbrief 'Spraakwater'.