Zuurstof! Het nieuwe frisse magazine voor ons leefmilieu

publish date
20.01.2020

Elke drie maanden mag je uitkijken naar een verzameling artikels over thema's die stuk voor stuk zuurstof aan onze samenleving geven.

Adem in...

De provincie Antwerpen wil je wijzer maken in actuele thema's, zoals klimaat, milieu, energie, duurzaamheid, waterbeheer, natuur en biodiversiteit. Het magazine houdt je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en inspirerende initiatieven. We laten je delen in de kennis en ervaring van experten en beleidsmakers.  

... en adem uit

Maar we willen ook gezonde ambities waarmaken vanuit een gezamenlijke visie en gedeelde bevoegdheden tussen overheidsniveaus. En dat door gemeentebesturen en andere deskundigen tools en middelen aan te reiken om op het terrein belangrijke zaken te realiseren, elkaars kennis te vergroten door studies, publicaties en vernieuwende standpunten te delen, een provinciaal lerend en samenwerkend netwerk ter beschikking te stellen, en onze eigen expertise ook buiten de muren van ons provinciehuis uit te dragen. 

Volgende van de detaillijst