Skip to main content

Ontwikkel een straffe groenvisie

Een groenvisie zet je gemeente op weg naar een klimaatbestendige en biodiverse toekomst. Ook je inwoners spelen daar een belangrijke rol in. Denk maar aan initiatieven als burgerwetenschap, participatie of vrijwillige engagementen voor groene projecten. Het einddoel van een groenvisie? Een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier.

© Abscis Architecten

Waarom een groenvisie voor mijn stad of gemeente?

 1. Je investeert in het unieke landschap en maakt je stad of gemeente aantrekkelijker. Denk maar aan de positieve effecten van natuur voor het welzijn.
 2. Bescherm je inwoners beter tegen hitte, droogte en wateroverlast.
 3. Door in te zetten op gewenste plant- en diersoorten en ongewenste soorten aan te pakken, blijft waardevolle natuur behouden.
 4. Een groenvisie kan helpen om draagvlak te creëren voor meer groen bij je inwoners.

Ontdek 5 gouden tips voor leefbare steden en gemeenten.

Wat is een groenvisie?

Een groenvisie is een doeltreffend document om inzicht te krijgen in de waarden, kansen en knelpunten in je stad of gemeente. En dit op het vlak van 4 thema’s: identiteit, biodiversiteit, klimaat en gezondheid. Via een verkennend onderzoek worden de gebieden met de meeste impact op die 4 thema’s in kaart gebracht en worden er acties op maat geformuleerd.

Een groenvisie bestaat uit:

 • ambities op micro-, meso- en macroniveau;
 • gebiedstypen gebaseerd op de locaties met de meeste impact voor de 4 thema’s;
 • terreininventarisatie op specifieke locaties i.f.v. acties op maat;
 • analyse van alle gegevens en informatie;
 • visie vertaald in doelstellingen per gebiedstype;
 • acties op maat, zowel locatiegebonden als administratief, in een overzichtelijke tabel;
 • info (referentiebeelden, communicatie, partners, subsidies, fiches, …);
 • een biodiversiteitsanalyse met een actiegerichte selectie van Provinciaal Prioritaire Soorten en een overzicht van invasieve exoten, inclusief bestrijdingstips.

Laat je inspireren

Laat je inspireren door de aanpak van andere steden en gemeenten en bekijk de handige tips.

Na de opmaak van dit rapport door de provincie Antwerpen is momenteel het traject in de gemeente Olen lopende.

Aan de slag

Een groenvisie opmaken? Ga meteen aan de slag.

Heb je een vraag of wil je ondersteuning bij het ontwikkelen van een straffe groenvisie, contacteer ons gerust.

Sigrid van de Noort
Functie
Consulent Landschap & Groen
Telefoon
03 240 56 62

Gerelateerd aanbod

 • Keuzewijzer Eetbaar Groen Met de Keuzewijzer Eetbaar Groen zorg je voor meer groen en meer lokale voedselproductie in jouw gemeente of stad.
 • Groeninventaris Het geoloket groeninventaris helpt gemeenten bij het inventariseren en efficiënt beheren van het openbaar groen.