Skip to main content

Ontwikkel een straffe groenvisie

Een groenvisie zet je stad of gemeente op weg naar een klimaatbestendige en biodiverse toekomst. Ook werk je meteen aan de uitvoering van jouw klimaatplan of Burgemeestersconvenant. Daarnaast spelen inwoners daar een belangrijke rol in. Denk maar aan initiatieven als burgerwetenschap, participatie of vrijwillige engagementen voor groene projecten. Het einddoel van een groenvisie? Een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier.

© Abscis Architecten

Waarom een groenvisie voor mijn stad of gemeente?

 1. Je investeert in het unieke landschap en maakt je stad of gemeente aantrekkelijker. Denk maar aan de positieve effecten van natuur voor het welzijn.
 2. Bescherm je inwoners beter tegen hitte, droogte en wateroverlast.
 3. Door in te zetten op gewenste plant- en diersoorten en ongewenste soorten aan te pakken, blijft waardevolle natuur behouden.
 4. Een groenvisie kan helpen om draagvlak te creëren voor meer groen bij je inwoners.

Ontdek 5 gouden tips voor leefbare steden en gemeenten.

Wat is een groenvisie?

Een groenvisie is een doeltreffend document om inzicht te krijgen in de waarden, kansen en knelpunten in je stad of gemeente. En dit op het vlak van 4 thema’s: identiteit, biodiversiteit, klimaat en gezondheid. Via een verkennend onderzoek worden de gebieden met de meeste impact op die 4 thema’s in kaart gebracht en worden er acties op maat geformuleerd. Het handige ervan? Alle acties bestaan uit een compacte en overzichtelijke fiche met bijbehorende kaart.

Een groenvisie bestaat uit:

 • Ambities op micro-, meso- en macroniveau;
 • Analyse van alle beschikbare gegevens en de huidige toestand van jouw stad of gemeente;
 • Biodiversiteitsanalyse van jouw stad of gemeente met een typische ‘Soort in de kijker’;
 • Visie vertaald in actiefiches & -kaart met betrekking tot de 4 thema’s en SDG’s (Sustainable Development Goals);
 • Acties op maat (locatiegebonden) alsook administratief en sensibiliserend;
 • Extra info (referentiebeelden, mogelijke partners, subsidies, interessante websites, ...).

Zij gingen je voor ...

Deze gemeenten gaan alvast voor straffe acties. Met de vernieuwde Groenvisie Aan de slag! gaat dit nog sneller en gemakkelijker.

Voor gemeenten Berlaar, Hemiksem en Zwijndrecht zijn de groenvisies in opmaak:

Aan de slag

Een groenvisie opmaken? Ga meteen aan de slag.

Heb je een vraag of wil je ondersteuning bij het ontwikkelen van een straffe groenvisie, contacteer ons gerust.

Sigrid van de Noort
Functie
Consulent Landschap & Groen
Telefoon
03 240 56 62

Gerelateerd aanbod

 • Keuzewijzer Eetbaar Groen Met de Keuzewijzer Eetbaar Groen zorg je voor meer groen en meer lokale voedselproductie in jouw gemeente of stad.
 • Groeninventaris Het geoloket groeninventaris helpt gemeenten bij het inventariseren en efficiënt beheren van het openbaar groen.