Skip to main content

Aan de slag: maak een groenvisie op

Ga aan de slag met deze instrumenten, stel een groenvisie op en creëer zo een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier.

Screeningsformulier

Een screeningsformulier is een handig document om zelf in te vullen. Door aan te vinken welke rapporten, studies, inventarisaties en andere informatie reeds aanwezig zijn binnen jouw stad of gemeente, wordt meteen duidelijk welke noodzakelijke informatie ontbreekt om een degelijke groenvisie uit te werken. 

Leidraad groenvisie

De leidraad is een praktische hulp bij de opmaak van een groenvisie. Met voorbeelden voor de inhoudelijke opbouw van een groenvisierapport en lay-outvoorbeelden is de leidraad groenvisie voor iedereen duidelijk uitvoerbaar. Aan de hand van de leidraad kan je als stad of gemeente ook zelf beter de kwaliteit bewaken tijdens de opmaak van een groenvisie door derden. 

Wil je ondersteuning en advies bij de opmaak van een groenvisie? Stuur een mailtje naar sigrid.vandenoort@provincieantwerpen.be.