Skip to main content

Efficiënt groenbeheer dankzij de groeninventaris

Als gemeente sta je in voor het beheer van het openbaar groen: straatbeplantingen, pleinen, parken … Maar hoe hou je dat overzichtelijk? Het geoloket groeninventaris helpt je bij het inventariseren en efficiënt beheren van het openbaar groen.

Voorbeeld uit geoloket groeninventaris

Handig overzicht van het openbaar groen

‘Weten wat waar groeit’ is de basis voor het uitbouwen van het groenbeleid in je gemeente, het bijsturen van het groenassortiment en het optimaliseren van het uit te voeren beheer. Ook voor de opmaak van een groenvisie of een groenbeheerplan is een groeninventaris onmisbaar.

Een groeninventaris voor jouw gemeente

Een groeninventaris brengt het groen in je gemeente in kaart. Je kan op soortniveau per groentype inventariseren (grassen, kruidachtigen, heesters, bomen…), maar ook ‘niet- groene elementen’ zoals straatmeubilair, verhardingen en waterelementen mee opnemen.

Daarnaast ondersteunt de groeninventaris je bij een efficiënt groenbeheer. Zo kan je beheerschema’s koppelen aan de geïnventariseerde groenobjecten, en dit zowel voor terugkerende beheerwerken (cyclisch beheer) als éénmalige opdrachten (ad-hocbeheer).

Verder kan je ook info opnemen rond beeldkwaliteit, ecologie en erfgoed van het groenpatrimonium.

Het meest uitgebreide luik in de groeninventaris gaat over bomen. Straatbomen nemen meestal het grootste aandeel in van het openbaar groen (tot 80 %). In de groeninventaris wordt voor iedere geïnventariseerde boom de ‘Uniforme methode voor de waardebepaling van bomen’ berekend volgens het Standaardbestek 250. Ook meerwaardefactoren rond ecologie en erfgoed zijn opgenomen.

Gemeente in de kijker

Sinds 2014 maakt de stad Hoogstraten gebruik van het geoloket groeninventaris. Door deze tool weet de stad wat waar groeit en kan men het uit te voeren beheer beter inschatten. Enkele cijfers voor Hoogstraten in een notendop:

 • 14 271 bomen
 • 31 788 lopende meter hagen (meer dan 31 km!)
 • 41 300 m² heesterbeplantingen
 • 5 602 m² vaste planten
 • 9 976 m² grasvegetaties (excl. bermen)

De mogelijkheden van het geoloket groeninventaris:

 • beveiligd inloggen, data aanpassen en verwerken;
 • overzicht van het gemeentelijk groen: in kaart en gelinkt aan beschrijving van het groen via formulieren;
 • editeren van groenpatrimonium;
 • uitgebreide rapportering (pdf en Excel);
 • eigen zoekopdrachten uitvoeren (analyse);
 • exporteren van data, tabellen en shapefiles (voor gebruik in eigen GIS-systeem);
 • rapporten en kaarten afdrukken;
 • foto’s en bijlagen toevoegen;
 • mobiel gebruik.

Inventarisatie op maat van jouw gemeente

Toegang en gebruik van het geoloket groeninventaris is kosteloos voor alle gemeenten van de provincie Antwerpen. Bij interesse kan je terecht bij het team Studie, Natuur en Landschap voor een toelichting en een demo van de tool. 

Als gemeente kan je zelf van start gaan met de groeninventaris. Heb je hulp nodig, dan kan je een beroep doen op het team Studie, Natuur en Landschap. Wij ondersteunen je bij de opmaak van een groeninventaris op maat, leiden veldmedewerkers op en bieden hulp bij de uitvoering van het veldwerk.

Als gemeente ga je zelf van start met de groeninventaris. Wij bieden hulp bij het uitwerken van een methodiek op maat, leiden veldmedewerkers op en ondersteunen je tijdens het inventarisatietraject.

Barbara Tack
Telefoon
03 240 59 82

Gerelateerd aanbod

 • Ecosysteemdiensten Door te zorgen voor een betere natuur zet de provincie Antwerpen in op een betere levenskwaliteit en leefomgeving.
 • Groenvisie ​​Een groenvisie zet je gemeente op weg naar een klimaatbestendige en biodiverse toekomst. Het doel? Een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier.