Skip to main content

Krijg de smaak te pakken met de Keuzewijzer Eetbaar Groen

Met de Keuzewijzer Eetbaar Groen zorg je voor meer groen én meer lokale voedselproductie in jouw gemeente of stad. 

Volkstuinen, voedselbossen, plukweides, stadsboerderijen, geveltuinen: er zijn heel wat mogelijkheden om werk te maken van eetbaar groen in jouw gemeente of stad. Sneller gezegd dan gedaan? Inderdaad. Daarom ontwikkelde de provincie samen met de Universiteit Antwerpen een handige leidraad om hiermee aan de slag te gaan.

De ‘Keuzewijzer Eetbaar Groen’ laat je verder kijken dan het klassieke groen. Hij gidst je doorheen een bonte waaier van vergroeningsprojecten waarvan de omwonenden letterlijk de vruchten plukken. 

Van plan tot realisatie

In 3 stappen doorloop je het proces en ontdek je wat haalbaar is in jouw gemeente of stad:

  • In stap 1 breng je de geschikte plek(ken) in kaart en maak je een locatieplan op.
  • In stap 2 bepaal je de ideale vorm van eetbaar groen.
  • In stap 3 werk je een project uit dankzij de handige werkinstrumenten in de keuzewijzer.

Iedereen geniet mee

Méér eetbaar groen draagt bij aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, zorgt voor lokale voedselproductie, bevordert de sociale cohesie en versterkt de uitstraling van jouw gemeente of stad. Zelfs kleine projecten, zoals een geveltuin of tuinstraat, brengen al een mooie oogst aan voordelen op. 

Inspiratieboek eetbaar groen

Het inspiratieboek ‘succesvol eetbaar groen realiseren’ deelt ervaringen en tips met gemeenten die zelf een eetbaar groen-initiatief willen realiseren met hun inwoners. Zo’n participatief traject vergt wel wat expertise, dat ervaarde ook de provincie Antwerpen toen ze met enkele gemeenten aan de slag ging. Het plattelandsproject Voedsel + Dorp voorzag in de nodige omkadering om ervaring op te doen en die te delen in het inspiratieboek. Het inspiratieboek leest vlot en bulkt van de praktische tips. Het is de ideale basis voor gemeenten om met de juiste verwachtingen aan zo’n traject te beginnen. Heb je vragen over het gelopen traject van de provincie Antwerpen en gemeenten Edegem, Grobbendonk, Herentals en Schelle? Neem dan contact op met ons via de rode knop hieronder. 

Contact

Marlies Caeyers
Functie
adviseur land- en tuinbouw
Telefoon
03 240 58 12

Gerelateerd aanbod

  • Plan Vandaag Provincie Antwerpen maakt zich klaar voor een leefbare en klimaatveilige toekomst. Meer dan 200 klimaatacties staan op stapel. Ook ondersteunende maatregelen voor lokale besturen.
  • Ecosysteemdiensten Door te zorgen voor een betere natuur zet de provincie Antwerpen in op een betere levenskwaliteit en leefomgeving.
  • Traject Gewoontebreker ​GeWOONtebreker is een participatietraject van de provincie Antwerpen waarin lokale besturen samen met hun inwoners komen tot een visie over wonen in de toekomst.