Skip to main content

Samen naar een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving met de Regionale Landschappen

Als lokaal bestuur wil je jouw gemeente beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Je wil waardevolle landschappen bewaren voor de toekomst, vergroenen, de biodiversiteit een boost geven. Fantastisch, maar hoe begin je eraan? De Regionale Landschappen ondersteunen je om werk te maken van een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving voor mens en dier.

Vlaanderen telt 16 Regionale Landschappen, waarvan er 4 in de provincie Antwerpen liggen. De Antwerpse Regionale Landschappen behouden en versterken de natuur en het landschap in onze provincie, en werken aan erfgoed, biodiversiteit, recreatie en natuureducatie. Inwoners, overheden en partners brengen ze samen rond een wervend verhaal over natuur en landschap dat inspireert en verbindt. De provincie ondersteunt de Regionale Landschappen hierbij en zorgt voor een bovenlokale, op elkaar afgestemde aanpak. 

Wat Regionale Landschappen doen

Trage wegen inrichten, groen aanplanten, speelplaatsen ontharden, poelen en vijvers herstellen … Op uiteenlopende manieren maken de Antwerpse Regionale Landschappen het groene verschil. In de werking staan 4 pijlers en een veelvoud aan inspirerende projecten centraal:

  1. Werken aan beleefbare landschappen
  2. Werken aan biodiversiteit
  3. Werken aan klimaat
  4. Werken aan landschapsonderhoud

Wat Regionale Landschappen voor jou kunnen doen 

Als lokaal bestuur kan je bij het Regionaal Landschap terecht met een concrete vraag over een klein of groot project, maar ook voor advies en begeleiding van A tot Z bij het opstellen en uitvoeren van een tragewegenproject en acties op maat rond biodiversiteit, klimaat en gezondheid. 

Ontdek hier tot welk Regionaal Landschap jouw gemeente behoort of ga rechtstreeks naar de website van jouw Regionaal Landschap: 

Provincie Antwerpen en de Regionale Landschappen: twee handen op één buik

De Antwerpse Regionale landschappen vallen onder de provincie Antwerpen. We ondersteunen de basiswerking en maken een bovenlokaal beheer mogelijk, alle verschillende landschappen vormen immers één geheel. Door deze samenwerking krijgt het bovenlokale beleid rond trage wegenlandschappenbiodiversiteitklimaat ... vorm in concrete acties en realisaties op het terrein. 

Meer info

Ontdek in dit filmpje hoe Regionale Landschappen jouw omgeving mooier en gezonder maken:

Benieuwd hoe Regionale Landschappen werken? Ontdek er hier meer over.

Gerelateerd aanbod

  • Plan Vandaag Provincie Antwerpen maakt zich klaar voor een leefbare en klimaatveilige toekomst. Meer dan 200 klimaatacties staan op stapel. Ook ondersteunende maatregelen voor lokale besturen.