Skip to main content

Werken aan beleefbare landschappen

Steeds meer mensen nemen de fiets en trekken erop uit om te wandelen en ontspannen. Beleefbare en kwaliteitsvolle landschappen zullen in de toekomst nog belangrijker worden. Daarom investeren de provincie en de Regionale Landschappen onder andere in trage wegen om veilig te wandelen en fietsen en in speelnatuur.

Meer speelgroen

Kampen bouwen, in bomen klimmen, beestjes zoeken en ravotten in het bos. Kinderen moeten de kans krijgen om al spelend om te gaan met natuur. Maar in ons verstedelijkt landschap zijn hier steeds minder mogelijkheden voor. Contact met natuur heeft ook heel wat gezondheidsvoordelen. Redenen genoeg om te investeren in speelgroen.

Groene speelplekken of speelgroen zijn plekken die worden ingericht met natuurlijke elementen: bomen, hagen, struiken, speelheuvels, takkenrillen, droge grachten en wilgenhutten.

De Regionale Landschappen helpen gemeenten, scholen en verenigingen bij het aanleggen van speelgroen of het vergroenen van speelplekken. 

Interesse in het vergroenen van je speelplaats? Bekijk dan snel het project 'Maak van je school een groene oase' van de provincie Antwerpen en de Antwerpse Regionale Landschappen.
Wil je bestaande plekken eerst ontharden en dan vergroenen? Ontdek meer over de vergroeningsprojecten

Op zoek naar inspiratie? Bekijk het project Groendoener dat de meer dan 200 natuurlijke speelplekken in de Antwerpse Zuidrand in de kijker zet.

Meer en betere trage wegen

Kerkwegels, bospaden, landbouwwegen, jaagpaden, éénmanswegen, oude spoorwegbeddingen ... Deze trage wegen zijn dankbare verbindingen voor wandelaars en fietsers omdat ze veilig, rustig en groen zijn. Ook planten en dieren gebruiken trage wegen als verbindingen in het landschap.

Als gemeente kan je zowel bij de provincie als de Regionale Landschappen terecht voor tragewegenprojecten. Waar de provincie het overzicht bewaakt via het overkoepelende tragenwegenregister, inzet op inventarisatie als vertrekpunt en het verbinden van 'missing links', gaan de Regionale Landschappen een stapje verder in de uitvoering en organiseren ze ook participatietrajecten en infoavonden om burgers te betrekken bij de inventarisatie en beheer. Laat je inspireren en bekijk enkele tragewegenprojecten die de provincie, Regionale Landschappen en lokale besturen samen realiseerden.

Als provincie werken we over de gemeentegrenzen heen aan trage wegen. Hoe we dat doen en welke ondersteuning we bieden aan lokale besturen, lees je op onze pagina's over trage wegen.

Interesse? Contacteer het Regionaal Landschap waartoe je gemeente behoort of provinciale collega's Inge Vermeulen en Elke Leys die rond trage wegen werken.

Meer inspiratie? Ook de Antwerpse Zuidrand investeerde sterk in Beleefbare Open Ruimte en trage wegen.

  

Europees project ‘Herover de vestingsteden’

Met het Europese Interreg project ‘Recapture the Fortress Cities’ (RFC) of ‘Herover de vestingsteden’ neemt de provincie vergeten militair erfgoed zoals stadsomwallingen en forten opnieuw in gebruik om klimaatoverlast, betonnering en verkeersdrukte te bestrijden. Door gedempte grachten open te leggen, forten te vergroenen en in onbruik geraakte stadsomwallingen in te richten als veilige en natuurvriendelijke wandel- en fietsverbindingen, krijgen dichtbebouwde stadsranden opnieuw ademruimte.  

Op initiatief van de Antwerpse Regionale Landschappen streven we binnen het project naar een klimaatbestendige, hedendaagse en innovatieve herbestemming van de historische stadsomwallingen van de centrumsteden Herentals, Dendermonde en Mechelen en bekijken we de toekomst van de forten van Lier, Lillo en Zandvliet. Zo creëren we een uniek vestingstedennetwerk ondersteund door de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, en versterkt met nieuwe EU-partnerschappen vanuit Usti (Tsjechië), Komotini (Griekenland), Cluj (Roemenië), Presov (Slowakije), Teruel (Spanje) en Magdeburg (Duitsland).

Meer info?
Naar de projectwebsite
Naar de Facebookpagina