Nieuw rapport over het landschapsgebruik van de ingekorven vleermuis

publish date
20.12.2019
???module.newsItem.label.themes???

Drie van de negen Vlaamse kraamkolonies van de ingekorven vleermuis bevinden zich in de provincie Antwerpen, ze huisvesten 75% van de gekende Vlaamse zomerpopulatie. De provincie zet daarom extra in op de bescherming van deze zeldzame soort. Op haar vraag voerde Natuurpunt vorig jaar een uitgebreid onderzoek naar het gedrag van de kolonie rond Herentals. De resultaten en aanbevelingen lees je in het gloednieuwe rapport.

Op vraag van de provincie Antwerpen voerde Natuurpunt Studie vorig jaar een diepgaand onderzoek naar het gedrag van de kolonie ingekorven vleermuizen in en rond Herentals. Aan de hand van o.a. zenderonderzoek, warmtebeeldcamera's en batdetectoren werden de vliegroutes en het gedrag van de vleermuizen nauwgezet in kaart gebracht. Dit leverde informatie op over de manieren waarop ze bomenrijen of houtkanten volgen, hoe ze akkers oversteken, hoe ze in stallen jagen, wanneer ze meest actief zijn ...

Het rapport formuleert verschillende aanbevelingen over hoe het landschap best in te richten voor ingekorven vleermuizen. Een greep uit de aanbevelingen:

  • maatregelen rond duisternis en aangepaste verlichting, 
  • de inrichting van een landschap geschikt als foerageergebied en lokaal ‘wegen’netwerk voor vleermuizen, 
  • het kruisen van vleermuizenroutes met grote waterlopen en wegen, 
  • het beheer van grote waterlopen en oeverpartijen,
  • het beheer van bossen en stallen rekening houdend met vleermuizen.

Het volledige rapport kan je hier downloaden: