Inventarisaties

In de provincie Antwerpen hebben de Regionale Landschappen en de trage wegen vzw afgesproken om allemaal op dezelfde manier te inventariseren. Zo kan je met de inventaris meteen ook gemeentegrensoverschreidend aan de slag. Omwille van hun ervaring, kan je best bij hen aankloppen voor je van start gaat met inventariseren.

Gouden raad: betrek je burgers

Een lokaal draagvlak is daarbij heel belangrijk, want iedereen heeft belang bij trage wegen. Daarom wordt er lokaal gezocht naar vrijwilligers die de trage wegen inventariseren. De vrijwilligers worden opgeleid om op een standaardmanier alle belangrijke gegevens te verzamelen, vaak via een digitale app. De Regionale Landschappen of de trage wegen vzw verwerken al die gegevens en begeleiden een map-it workshop met inwoners uit de gemeenten. Op een participatieve manier worden zo kansen en knelpunten in kaart gebracht. Op die manier wordt er meteen ook gewerkt aan draagvlak. Een goede start voor een plan op lange termijn.

Na de inventarisatie kunnen jullie als gemeente zelf aan de slag. Zijn er toch nog een aantal 'moeilijke wegen' bij? Ook dan kan je bij de provincie of de Regionale Landschappen terecht.