Vergunningen ruimte

De omgevingsvergunning vervangt sinds februari 2017 integraal de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Overgangsperiode voor bouwberoepen in de oude procedure

In alle steden en gemeenten in de provincie Antwerpen gold een uitstel voor de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure tot 1 januari 2018. De vergunningsaanvragen die je voor deze datum bij de gemeenten indient, worden nog volgens de oude procedureregels behandeld. De daarop volgende beroepsprocedures tegen een beslissing over een aanvraag die vóór 1 januari 2018 is ingediend, worden dus ook nog volgens de oude procedureregels behandeld. Indien je een beroep wil instellen tegen een beslissing van de stad of gemeente en je bent niet zeker of je de oude procedure (aanvragen ingediend vóór 1 januari 2018) of de nieuwe procedure (aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2018) moet volgen, kan je dit navragen bij de gemeente of stad. Meer informatie over het instellen van een beroep volgens de oude procedure kan je terugvinden op de webpagina’s over stedenbouwkundige beroepen en milieuberoepen.