Vergunningen leefmilieu

De omgevingsvergunning vervangt sinds februari 2017 integraal de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Natuurvergunningen zijn gericht op de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu

Op deze pagina’s vind je informatie over wetgeving en een praktische wegwijzer om jouw dossier op te stellen en op te volgen.

341 dossiers voor vergunningsplichtige activiteiten ingediend in 2017 via het stelsel van de milieuvergunning
403 aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten in 2017 via het nieuwe stelsel van de omgevingsvergunning