Omgevingsberoepen

Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning en elk beroep tegen een vergunningsbeslissing dien je in bij het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Je kunt het op papier doen maar digitaal geniet de voorkeur. Zo sparen we heel wat papier uit en kunnen we alle betrokken partijen tijdens de procedure gemakkelijk informeren.

Problemen of technische vragen over het Vlaamse Omgevingsloket leg je voor aan de helpdesk van de Vlaamse overheid. Je contacteert hen per e-mail aan helpdesk.omgevingsvergunning@vlaanderen.be of telefonisch op 078 78 78 54 (elke werkdag van 8 tot 20 uur).

De juridische teksten over de beroepsprocedure, de bevoegde overheid en de vergunningsprocedure in eerste aanleg vind je op de website van de Vlaamse overheid.

De omgevingsvergunning

De aard en de ligging van een vergunningsplichtig project bepaalt waar je de omgevingsvergunning in eerste aanleg aanvraagt: bij het college van burgemeester en schepenen van de stad of gemeente, bij de deputatie van de provincie of bij de Vlaamse Regering. Meer informatie over de aanvragen, in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen, vind je op de webpagina over de Omgevingsvergunningen.