Omgevingsberoepen

Omgevingsvergunning aanvragen

Afhankelijk van de aanvraag wordt ze in eerste aanleg ingediend bij en behandeld door het college van burgemeester en schepenen van de stad of gemeente, de deputatie van de provincie of de Vlaamse Regering. Meer informatie betreffende de bevoegde overheid en de vergunningsprocedure in eerste aanleg vind je op de website Omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Omgevingsberoep indienen

Wanneer het college van burgemeester en schepenen van de stad of gemeente in eerste aanleg de vergunningsaanvraag behandelt en een beslissing heeft genomen, kan je tegen deze omgevingsvergunning een beroep instellen bij de deputatie van de provincie: het omgevingsberoep.

Uitstel tot 1 januari 2018

Alle steden en gemeenten in de provincie Antwerpen hebben echter uitstel gevraagd en gekregen tot 1 januari 2018. De vergunningsaanvragen die voordien bij hen ingesteld worden, worden daarom nog volgens de oude procedureregels behandeld.
Daarom zullen ook de beroepsprocedures bij de provincie Antwerpen tegen de beslissing over deze aanvragen nog volgens de oude procedureregels behandeld worden. Meer informatie kan je terugvinden op de webpagina’s over bouwberoepen en milieuberoepen.