Omgevingsberoepen

De omgevingsvergunning

Afhankelijk van het soort aanvraag dien je die in eerste aanleg in bij het college van burgemeester en schepenen van de stad of gemeente, de deputatie van de provincie of de Vlaamse Regering. Informatie over de bevoegde overheid en de vergunningsprocedure in eerste aanleg vind je in het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid.

Het omgevingsberoep

Als het college van burgemeester en schepenen van de stad of gemeente in eerste aanleg besliste over je vergunningsaanvraag, kan je hiertegen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie: het omgevingsberoep. Op de onderstaande webpagina’s lees je hoe je een omgevingsberoep indient en hoe de beroepsprocedure bij de provincie verloopt. De juridische teksten vind je in de wetgeving in het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid.

Overgangsperiode voor bouwberoepen in de oude procedure

De vergunningsaanvragen die je voor 1 januari 2018 bij de gemeente indiende, worden volgens de oude procedureregels behandeld. De beroepsprocedures tegen een beslissing over een aanvraag die vóór 1 januari 2018 is ingediend, worden ook nog volgens de oude procedureregels behandeld.

Wil je een beroep instellen tegen een beslissing van de stad of gemeente en je twijfelt welke procedure je moet volgen, vraag het dan na bij je gemeente of stad. Meer informatie over het instellen van een beroep volgens de oude procedure vind je terug op de webpagina’s over stedenbouwkundige beroepen en milieuberoepen.

Met problemen of technische vragen over het Vlaamse Omgevingsloket kan je terecht bij de helpdesk van de Vlaamse overheid. Je contacteert hen via E helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of T 015 45 45 91. Voor inhoudelijke, juridische of vragen over de procedure stuur je best een mail aan E omgevingsvergunning@vlaanderen.be.