Omgevingsvergunningscommissie

1. Werking van de POVC in eerste aanleg en de POVC in beroep

DE POVC adviseert de deputatie en de gemeenten in eerste aanleg over de vergunningsaanvragen. Zij adviseert de deputatie ook in graad van beroep.

In de provincie Antwerpen heeft de POVC die in eerste aanleg adviseert, een andere samenstelling dan de POVC die in de graad van beroep adviseert. Dit garandeert de onafhankelijkheid van de adviezen en het devolutieve karakter van het beroep.

De POVC in beroep bespreekt beroepen die de gewone procedure volgen en die betrekking hebben op vergunningsdossiers die al in eerste aanleg door de POVC geadviseerd werden of vergunningsdossiers die de exploitatie van een klasse-2-inrichting of -activiteit inhouden.

Per dossier formuleert zij een advies aan de deputatie, op basis van alle beschikbare dossierstukken, gegevens en informatie. Hiervoor 

  • vraagt zij de nodige adviezen op bij de verschillende adviesbevoegde overheidsorganen (art. 35 en 37 van het omgevingsvergunningsbesluit);
  • beraadslaagt zij over het dossier;
  • hoort zij eventueel de aanvrager en beroeper.

2. De samenstelling van de POVC in beroep

De samenstelling van de commissie is wettelijk bepaald. Zij bestaat uit:

• de voorzitter;
• de secretaris (zonder stemrecht);
• een vertegenwoordiger van de verschillende adviesbevoegde overheidsorganen;
• een deskundige ruimtelijke ordening;
• een deskundige milieu;
• een vertegenwoordiger van het schepencollege van de betrokken gemeente (met slechts één raadgevende stem).

De heer Steven Van Audekercke is voorzitter van de POVC in beroep.  
steven.vanaudekercke@provincieantwerpen.be of tel 03 240 56 32.

De functie van secretaris wordt uitgevoerd door mevrouw Katleen Duym en de heer Nico De Mey.
katleen.duym@provincieantwerpen.be of tel 03 240 57 20
nico.demey@provincieantwerpen.be of tel 03 240 66 02.

Het secretariaat van de POVC is bereikbaar via mail povc-antwerpen.beroepen@provincieantwerpen.be of tel 03 240 57 33.