Gebiedsgericht beleid

Vanuit de gebiedsspecifieke mogelijkheden zetten we een samenhangende aanpak op voor de ontwikkeling van het afgesproken gebied. Via structurele samenwerking komen we tot een veelbelovende dynamiek die leidt tot een gedragen aanpak voor de positieve ontwikkeling van het gebied.

Gebiedsgericht werken is samenwerken, niet enkel met de verschillende overheden, maar ook met lokale organisaties en privépartners. Samen komen we tot een meer gedragen en groter resultaat.

Aanbod

Kalender

Nieuws