De Merode

Het plattelandsproject de Merode ontstaat na de verkoop in 2004 van meer dan 1500 hectaren bossen en landbouwgebied van de adelijke familie de Merode een een partnerschap van private en publieke organisaties.

Deze 22 organisaties vormen een partnerschap dat zich engageert om het schitterende gebied integraal te ontwikkelen en open te stellen voor inwoners en bezoekers.

Tegen een wondermooi decor van landbouwkavels, natuurgebieden en bossen rijzen kastelen en abdijen op. Dit grotendeels ongerepte gebied heeft uiteenlopende troeven. Van actief beleven tot culinair genieten en stiltebeleving.

Het projectgebied strekt zich uit over negen gemeenten die deel uitmaken van drie verschillende provincies. Vijf verhaallijnen die gebaseerd zijn op erfgoed, landbouw, natuur en gemeenschap vormen de bouwstenen van een prinsheerlijk platteland.

Sinds begin 2014 neemt 'provincie Antwerpen' een trekkersrol op in het partnerschap.

Verschillende provinciale diensten bouwen samen met het hele partnerschap aan een gebiedsgericht beleid dat de regio nog aantrekkelijker moet maken voor de inwoners.

Plattelandsproject de Merode

Bezoek de site van het Plattelandsproject de Merode voor meer info en tips over het gebied!

Logo de Merode

Nieuws