Parken en domeinen

Ook buiten deze groendomeinen is er nog heel wat groene ruimte waar de provincie meehelpt aan:

  • openstellen
  • beschermen
  • ondersteunen

Ben je op zoek bent naar leerrijke, toegankelijke of gewoonweg plezante plekjes in het groen? Je vindt ze ook in de domeinen van Kempens Landschap of de opengestelde bos- en natuurgebieden waar de Regionale Landschappen of Bosgroepen werkzaam zijn. Ook via gebiedsgerichte projecten zoals de Merode of Rupelstreek, werken we aan zo veel mogelijk groen voor jou!

Aanbod