Vrieselhof

In de vallei van het Groot Schijn, waar Antwerpen eindigt en de Kempen beginnen, ligt het indrukwekkend rustig kasteeldomein Vrieselhof. De stilte is er bijna tastbaar. Door een verscheidenheid aan biotopen, krijgt het ieder seizoen een andere aanblik.

Voor de laatste nieuwsjes over ons aanbod, volg ons op facebook !

Aankondiging voor de consultatie van het ontwerp-natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling ‘Vrieselhof’

Het kasteeldomein Vrieselhof in Oelegem (Ranst) is onderdeel van een belangrijke groene vinger die reikt tot in stad Antwerpen en bijzonder gewaardeerd omwille van de uitzonderlijke natuurlijke en landschappelijke waarde. Het maakt deel uit van het Natura 2000 netwerk, wat het bovendien op Europees niveau een waardevol gebied maakt. Het uiterst waardevolle blauwgrasland maakt hier onderdeel van uit, waarvoor een natuurinrichtingsproject werd opgemaakt in samenwerking met ANB en VLM en waarvan de maatregelen integraal deel uit maken van het beheerplan. Centraal in de globale gebiedsvisie staat het uitbreiden en versterken van de beekdalbegeleidende graslanden (waaronder het blauwgrasland).

Het provinciebestuur Antwerpen wenst aan te kondigen dat het beheerplan voor het provinciaal domein Vrieselhof gedurende 30 dagen (7 februari – 9 maart 2018) voor consultatie ter inzage zal liggen op de volgende locaties:

  • Agentschap voor Natuur en Bos, VAC Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 Bus 63, 2018 Antwerpen (ma-vrij tijdens kantooruren; tel: 03 224 94 88).
  • Gemeentebestuur Ranst, Dienst Ruimtelijke Ordening, Gustaaf Peetersstraat 7,  2520 Ranst (ma-vrij van 9u-12u; tel: 03 485 79 69).

Gedurende de periode van deze consultatieronde (7 februari – 9 maart 2018) kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden overgemaakt aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

Hieronder vind je het volledige ontwerp-natuurbeheerplan ook in digitale versie.

Je kunt zelf het prachtige Vrieselhof en de gezellige activiteiten die er georganiseerd worden, gaan verkennen met behulp van deze handige publicaties:

Kwaliteitslabel

Het provinciaal groendomein Vrieselhof is ISO 14001 conform.

Kalender

Ander aanbod