Europees project FABulous Farmers

Het project heeft  als doel om landbouwers minder afhankelijk te maken van externe inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, door het gebruik van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) aan te moedigen. 

Een voorbeeld van gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akker is het aanleggen van bloemenranden die nuttige insecten aantrekken. Ook het doorbreken van monocultuur is een goed voorbeeld: het heeft een gunstige invloed op de bodemkwaliteit, creëert een daling van de onkruiddruk en het levert een opmerkelijke meeropbrengst op.

Het project gaat met de landbouwers op zoek naar de FAB-mogelijkheden binnen hun bedrijf. Ervaringen en ideeën worden uitgewisseld in netwerkmomenten en er worden demonstratievelden aangelegd waar landbouwers zelf kunnen zien wat de effecten zijn van een bepaalde FAB-maatregel.

Vlaamse Beleidsnota

De Vlaamse beleidsnota werd gepubliceerd. Binnen deze beleidsnota doen de Vlaamse partners van het FABulous Farmers project 10 aanbevelingen voor een landbouwbeleid dat ecosysteemdiensten valoriseert en stimuleert.

De beleidsnota is online te raadplegen.

Projectgebied

FABulous Farmers is actief binnen 14 pilootgebieden in 6 landen (BE, NL, LUX, FR, UK en DE). Landschapspark de Merode is één van 2 Belgische pilootgebieden.

 

De andere projectpartners zijn:

Boerennatuur (promotor), Biobest (BE), de Merode Landschapspark, BoerenBond (BE), Hooibeekhoeve (BE), HoGent (BE), ILVO (BE), AC3A (FR), LTA (LUX), IBED (NL), ZLTO (NL), CEH (UK), National Trust (UK), Soil Association (UK)