ARO

Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO) vormen een grote open ruimte kamer binnen de Noorderkempen. Het gebied is herkenbaar afgebakend door de staatsgrens (noord en oost), de gewestweg Turnhout-Baarle (west) en de autosnelweg (zuid). Dit vormt ARO tot proeftuin voor een programma dat zoekt naar mogelijkheden voor verdere economische, toeristisch-recreatieve en maatschappelijke versterking van deze open ruimte.

 

ARO werkt op twee prioritaire programmalijnen:

  • Beleefbare landschappen: we ontsluiten en waarderen de bestaande publieke groendomeinen zowel maatschappelijk, toeristisch als economisch. Binnen de Antwerpse Kempen is hier een plek om te onthaasten en te ontspannen.
  • (Be)Leefbare landbouw: we zetten in op acties gericht op landbouwproducten, verbreding en afzetmogelijkheden. Daarnaast verankeren we de landbouw in de samenleving met evenementen, het tonen van de landbouw door samenwerking tussen landbouwbedrijven, het aanbieden van educatie,….

Daarnaast maken niet minder dan 10 uitgestrekte landgoederen ARO uniek. De landgoederen blijven echter relatief onbekend. We onderzoeken hoe een aantal landgoedeigenaars hun landgoed kunnen openstellen. Nederlandse voorbeelden rond verdienmodellen zijn hier inspirerend.

Om onze ambities te realiseren is lokaal ondernemerschap bij landbouwers, horeca, natuurbeheerders, private eigenaars… vereist. Daarom delen we onze inzichten en ideeën met alle actoren: ondernemers in de open ruimte, overheden en onderwijsinstellingen. Om te inspireren, om de haalbaarheid te toetsen, om ze aan te vullen, om doeners te zoeken, om ondernemers te motiveren, om hinderpalen voor lokaal ondernemerschap in de open ruimte te kunnen slopen,…

 

Hieronder kan je het eindrapport of een samenvatting van het eindrapport downloaden.