Landbouw

Enkele lopende acties rond landbouw:

Landbouwborden

Zestien landbouwborden maken thuisverkopende land- en tuinbouwers of boeren die bezoek ontvangen op de boerderij zichtbaar. De landbouwborden bevatten info over het product of activiteit, alsook over het bedrijf zelf. Met de landbouwborden willen we verbredingsinitiatieven in de kijker zetten. 

 

Koploperbeweging

Een koploperbeweging is een netwerk van landbouwers die een voortrekkersrol opnemen.  Dit netwerk vormt het aanspreekpunt voor de vele landbouwers in de streek. De koplopers zijn de ambassadeurs voor land- en tuinbouw in het ARO-gebied. Samen met hen denken we na over de toekomst van landbouw in Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout. De koploperbeweging zal een aantal pioniersprojecten opzetten die de maatschappelijke en economische positie van landbouwers zullen versterken.

Koplopers ARO is een project van RURANT, provincie Antwerpen en de gemeenten Ravels, Oud-Turnhout en Arendonk met steun  van

 

Bedrijfseconomisch advies

We begeleiden op vraag een aantal individuele land- en tuinbouwers uit ARO. Met een aantal geselecteerde  bedrijven verdiepen we de samenwerking. 

We brengen de voorstellen voor een aangepaste bedrijfsontwikkeling in beeld en rekenen dit  bedrijfseconmisch door. De zaakvoerders krijgen zodoende inzicht in de haalbaarheid van hun voorstellen en kunnen  dan beslissen om hiermee verder te gaan.