Landbouw

 

Enkele lopende acties rond landbouw:

Eyecatchers: landschapskunst

Over de grenzen van Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk heen vinden we  de gemeenschap Oud-Raveldonk. Een gemeenschap van landbewerkers en veetelers, die het landschap mee vormgeven. Oud-Raveldonk telt maar liefst 305 unieke boerderijen, in alle soorten en maten. Samen beslaan ze een oppervlakte van ruim 18.000 hectaren, en maken zo een echt en hecht deel uit van het land en haar bewoners.

De Eyecatchers staan in het landschap en dragen bij tot het ontdekken van Oud-Raveldonk. Ze laten je ervaren hoe land- en tuinbouwers een bijdrage leveren aan de identiteit van de streek. Ook de werken zelf hebben een lokale verbondenheid. Alle elementen samen nodigen uit tot gesprek, beleving en genieten van de omgeving.

De Eyecatchers komen op drie plaatsen in – één in Arendonk, één in Ravels en één in Oud-Turnhout.

 

De Koplopers

Als landbouwersnetwerk zijn de Koplopers de ambassadeurs voor land- en tuinbouw in het ARO-gebied. Ze vormen het aanspreekpunt voor de landbouwers in de streek en nemen een voortrekkersrol op. 

Samen met de Koplopers denken we na over de toekomst van landbouw in Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout. De koploperbeweging zet een aantal pioniersprojecten op die de maatschappelijke en economische positie van landbouwers zullen versterken. Een voorbeeld van zo een pioniersproject zijn de Eyecatchers voor Oud-Raveldonk (zie hierboven).

Koplopers ARO is een project van RURANT, provincie Antwerpen en de gemeenten Ravels, Oud-Turnhout en Arendonk met steun van:

 

Landbouwborden

Met zestien landbouwborden zetten we de verbredende activiteiten van land- en tuinbouwers in de kijker. De borden bevatten info over het product of de activiteit, en over het bedrijf. Het gaat dan om bv. boerderijwinkels of over landbouwers die bezoekers ontvangen op hun boerderij. 

Bedrijfseconomisch advies

We begeleiden op vraag enkele individuele land- en tuinbouwers uit ARO. Met een aantal geselecteerde bedrijven verdiepen we de samenwerking. 

We brengen de voorstellen voor een aangepaste bedrijfsontwikkeling in beeld en rekenen dit  bedrijfseconomisch door. De zaakvoerders krijgen zodoende inzicht in de haalbaarheid van hun voorstellen en kunnen dan beslissen of ze hiermee verdergaan.