Landschap

Luchtfoto Landschap ARO
Luchtfoto Landschap ARO

Enkele lopende acties rond landschap:

Trage wegen

Met het project trage wegen zoeken we naar ontsluitingen van de kern van Arendonk met de open ruimte, naar het kanaal, de hoge Vijverbossen, sportterreinen, het Goorken, de Rode Del….

Daarnaast willen we ook de kern van Arendonk aantrekkelijker maken als toegangspoort voor recreanten en toeristen. 

In een tweede fase willen we een aantal trage wegen kwaliteitsvol inrichten en bewegwijzeren.