Creëer een open-lucht-kunstwerk voor 'Oud-Raveldonk'

publish date
19.05.2022

Weiden, akkers en boerderijen omzomen de dorpen en vormen samen met de wilde natuur het DNA van de streek Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout. Over deze drie gemeenten heen vinden we de idyllische plek Oud-Raveldonk. Een wat mythische plek die toch in het hier en nu is geaard, en waar de bewoners het werken op en met het land in hun bloed hebben zitten.

Weet jij die sfeer en verbondenheid tussen land, natuur, teelt, mens en dier te vangen in een vrij kunstwerk of installatie? Een werk dat bezoekers en passanten doet opkijken, dromen, bewegen en meeleven met de land- en tuinbouw in de streek?

Dien dan jouw origineel ontwerp in voor een ‘Eyecatcher’ en maak kans om dit te realiseren in het open landschap van Oud-Raveldonk.

Waarover gaat het?

Provincie Antwerpen, RURANT, Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout lanceren samen een open oproep aan alle makers en bedenkers van landschapskunst en landschapsbeleving. De oproep staat open voor iedereen met een goed en origineel idee.


Je ontwikkelt een sterk en beroerend ontwerp voor een tot drie kunstwerken – apart of al geheel – voor drie verschillende buitenlocaties in Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout, in de Noorderkempen. Jouw werk wil een driehoeksverbinding creëren tussen het landschap, de land- en tuinbouw en de toevallige passant. Je mag deze opdracht ruim interpreteren, vele vormen en media zijn mogelijk.

Voor elk van de drie locaties is een budget van 17.000 euro incl. BTW beschikbaar, voor ontwerp, uitvoering en plaatsing van het werk op de locatie.

Lees het bestek en stel je kandidaat!

Onder de foto lees je meer praktische info.

Een groen veld onder een stralend blauwe lentehemel, omzoomd door nog kale bomen..
Een landschap van Oud-Raveldonk

Locaties en beleving

Over de grenzen van Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk heen vinden we  de gemeenschap Oud-Raveldonk. Een gemeenschap van landbewerkers en veetelers, die het landschap mee vormgeven.

Oud-Raveldonk telt maar liefst 305 unieke boerderijen, in alle soorten en maten. Samen beslaan ze een oppervlakte van ruim 18.000 hectaren, en maken zo een echt en hecht deel uit van het land en haar bewoners.

De Eyecatchers van deze open oproep dragen bij tot het ontdekken van Oud-Raveldonk. Ze laten je ervaren hoe land- en tuinbouwers een bijdrage leveren aan de identiteit van de streek. Ook de werken zelf hebben een lokale verbondenheid. Alle elementen samen nodigen uit tot gesprek, beleving en genieten van de omgeving.

De Eyecatchers komen op drie plaatsen in – één in Arendonk, één in Ravels en één in Oud-Turnhout.

Een kaart met delen van de gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout, met daarop aangeduid de drie locaties voor 'Eyecatchers', werken in het landschap.

Arendonk – Kruisberg/Hoge Vijvers :
De locatie ligt op het snijpunt tussen bos- en landbouwgebied.

GPS-coördinaten:
51.37376673088716 NB
5.091950379574548 WL

Ravels – Polderstraat – Mosdijk:
De locatie in gemeente Ravels ligt midden in het landbouwgebied in Ravels-Eel.

GPS-coördinaten:
51.40343013698858 NB
5.025580999921443 WL

Oud-Turnhout – overzet/kiosk:
De locatie ligt aan het kanaal dessel-Turnhout-Schoten, bij de overzet De Liereman-Ravelse bossen.

GPS-coördinaten:
51.35806374102941 NB
5.001669293560883 WL

Bekijk de kaart in meer detail. 

De selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee fasen:

Fase 1- open oproep
22 juni 2022, 8u MEZT: uiterste indiendatum voor kandidaturen. Enkel volledige kandidatuurdossiers worden aanvaard. Na een eerste selectie op basis van het dossier kiest de jury per locatie twee inschrijvers, die hun ontwerp verder kunnen uitwerken en detail voorstellen in fase 2.

Fase 2 – verdieping visie en ontwerp
Juli-augustus 2022: De geselecteerde kandidaten werken hun voorstellen verder uit.
Op het einde van fase 2 kiest de jury per locatie de finaal geselecteerde kandidaat. De jury beoordeelt de voorstellen door toetsing van de criteria zoals verwoord in het bestek.

De selectieprocedure is daarmee afgerond.

Realisatie en Uitvoering

oktober 2022 – maart 2023: Uitwerken en realiseren ontwerp
30 april 2023: Oplevering van de werken

Budget

Voor elk van de drie locaties is een budget van 17 000 euro inclusief btw beschikbaar. De indiener van het geselecteerde werk voor die locatie ontvangt dit budget als een totaalbedrag, wat je uitsluitend voor volgende kosten kunt inzetten:

 • ontwerp, uitvoering en plaatsing van de eyecatchers;
 • kosten voor eventuele stabiliteitsstudie;
 • kosten voor documentatie, modellen of testopstelling;
 • kosten voor verpakking, overslag, overladen, vervoer, verzekering en inklaren;
 • tol- en accijnsrechten;
 • keurings- en opleveringskosten.

Indien je bent geselecteerd voor meerdere locaties, kun je het budget over de locaties heen gebruiken.

 

Stel je kandidaat!

Interesse? Stel je kandidaat door jouw voorstel voor 22 juni 2022, 8u MEZT te sturen aan gebiedsgerichtbeleid@provincieantwerpen.be

Jouw voorstel bestaat uit een visiebundel van maximaal twee A4-pagina’s en bevat volgende elementen:

 • een vermelding van de locatie(s) waarvoor je indient;
 • een ontwerpvisie voor de locatie of het geheel van locaties waarvoor je intekent: toelichting in woord en beeld over het concept;
 • materiaalkeuze & duurzaamheid;
 • plan van aanpak: concept fasering en indicatieve budgetverdeling;
 • schetsontwerpplannen.

Bij de selectie kijken we vooral naar het esthetisch karakter, de kwaliteit en haalbaarheid van de aanpak, de verbinding met het verhaal van Oud-Raveldonk, en de duurzaamheid van het gebruikte materiaal en de constructie.

Bekijk het volledige bestek voor deze open oproep, met de selectieprocedure, beoordelingscriteria en tijdsplanning.

 

Meer informatie?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met
Chiara De Caluwé (chiara.decaluwe@provincieantwerpen.be – 03 240 67 50)
of met Greet Aernouts (greet.aernouts@rurant.be – 014 25 97 63).

Logo's van de partners: gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Leader, Rurant en provincie Antwerpen. Met steun van ELFPO.