PRUP Militair domein Arendonk

Het militair domein ligt aan de oostelijke rand van Arendonk, aan de grens met Nederland, omringd door natuurgebieden zoals de Hoge Vijvers, de Rode Del en het Beleven. Het domein heeft al meerdere decennia geen militaire functie meer maar staat op het gewestplan nog wel aangeduid als 'militair domein'. Een wijziging naar natuurgebied is logisch want het gebied herbergt waardevolle habitats, fauna en flora. Tegelijkertijd is het gebied ook uniek voor recreatie. We maken een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP op om het gebied recreatief te ontsluiten, laagdynamische verblijfsrecreatie mogelijk te maken en de natuurwaarde te behouden en versterken. 

Stand van zaken

De eerste documenten, de start- en procesnota, van het PRUP Militair domein Arendonk zijn klaar. In de startnota staat wat we met het PRUP willen bereiken en in de procesnota hoe we het PRUP opmaken. Je kunt de documenten hieronder downloaden. Tijdens de publieke raadpleging, die liep van vrijdag 2 juni tot en met maandag 31 juli 2023, kon iedereen er zijn mening over geven.

Op donderdag 15 juni 2023 organiseerden we een infomarkt in één van de bunkers op het domein. Je kon daar op posters een samenvatting van de nota’s lezen, vragen stellen aan de projectmedewerkers en deelnemen aan de publieke raadpleging. De posters en het verslag van die infomarkt vind je hieronder.

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vroegen we het advies van de gemeente Arendonk en verschillende instanties. Die adviezen voegen we nu samen met de reacties uit de publieke raadpleging, en gebruiken we om de startnota verder uit te werken tot een scopingnota. Gaf je je mening, dan krijg je geen persoonlijk antwoord. Zodra de scopingnota klaar is, kun je die wel op deze webpagina inkijken om te zien wat er aan de startnota wijzigde.

Onafhankelijke experten onderzoeken ook welk effect die bestemmingswijziging heeft op zaken als mobiliteit, bodem, biodiversiteit, lucht, water, geluid, erfgoed en omgeving. Hun bevindingen kun je later lezen in de plan-MER of het MilieuEffectenRapport. In de fase van het ontwerp-PRUP, kun je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening geven over het concreet uitgewerkte plan. Pas daarna komt de provincie Antwerpen tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt.

Op de hoogte blijven?

Raadpleeg regelmatig deze webpagina en/of abonneer je op de digitale nieuwsbrief over de opmaak van het PRUP Militair Domein Arendonk. Bij elke volgende processtap en bij elk nieuwtje over de opmaak van dit PRUP versturen we een nieuwsbrief. Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.

Gebiedsproject

De opmaak van dit PRUP kadert binnen het gebiedsprogramma ARO waarbij de provincie Antwerpen samenwerkt met de gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout. Samen met tal van terreinbeheerders, landbouwers, landgoedeigenaars en recreatieve ondernemers werken ze aan de landelijkheid, rust en open ruimte in de drie gemeenten.