Ruimte voor ondernemen Arendonk

Is er meer plaats nodig voor ondernemingen? De provincie Antwerpen en de gemeente Arendonk gaan het onderzoeken. Jij als ondernemer bent daarbij een belangrijke informatiebron.

Via een online enquête stellen we je graag wat vragen over uw huidige bedrijfshuisvesting, eventuele uitbreidingsbehoeften en toekomstplannen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers de vragen beantwoorden. Het resultaat van de enquête gebruiken we om het beleid rond ruimtelijke planning af te stemmen op de noden van ondernemers. Mogen we rekenen op jouw medewerking?

De enquête en de analyse zijn toevertrouwd aan de studiebureaus Idea Consult en Sweco. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten en kan tot 24 oktober 2022.

Alvast bedankt voor je deelname!

De verstrekte gegevens zullen door Provincie Antwerpen met maatschappelijke zetel Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake privacy. De opgegeven gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van de resultaten van deze bevraging en indien je dit hebt aangegeven kunnen wij je over deze bevraging verder contacteren. Jouw gegevens zullen geanonimiseerd worden bij de communicatie naar derden.

Je hebt o.m. het recht om jouw gegevens te raadplegen, te verbeteren en te wissen. Voor meer informatie en voor de uitoefening van je rechten verwijzen wij je door naar onze website https://www.provincieantwerpen.be/over-deze-website/privacy.html  waar je onze privacyverklaring kunt terugvinden.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op de nieuwsbrief over dit onderzoek via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving te bevestigen. Daarna ontvang je regelmatig nieuws over de evolutie van dit project. Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.