Beleidsplan Ruimte

Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. We volgen een lange, wettelijk vastgelegde procedure zodat we goed onderbouwde beslissingen nemen. 

Openbaar onderzoek

Van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 loopt het openbaar onderzoek over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport). Iedereen kan dan de documenten inkijken en erop reageren. De documenten inkijken doe je hieronder, in het provinciehuis in Antwerpen of in elk gemeentehuis van de provincie Antwerpen.

Reageren op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER doe je schriftelijk, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

Houd deze webpagina in de gaten voor informatie over de volgende stappen of schrijf je in op de nieuwsbrief.

Procedure

Procedurestap  Status Datum
Voorbereidend traject Nota Ruimte afgerond 2018
Conceptnota beleidsplan afgerond mei 2019
Publieke raadpleging & adviesronde conceptnota afgerond najaar 2019
Voorontwerp beleidsplan afgerond juni 2021
Adviesronde voorontwerp afgerond najaar 2021
Ontwerp beleidsplan afgerond oktober 2022
Openbaar onderzoek ontwerp loopt 16 december 2022 - 15 maart 2023
Definitief beleidsplan en vervanging Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)
   

Nieuwsbrief beleidsplan ruimte

Schrijf je in en je krijgt een mailtje over elke nieuwe stap in de opmaak van het PBRA (Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen). Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.