Beleidsplan Ruimte

Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. We volgen een lange, wettelijk vastgelegde procedure zodat we goed onderbouwde beslissingen nemen. 

Stand van zaken

Het voorontwerp van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen is klaar. Dit najaar vroegen we advies over het voorontwerp aan de decretaal bepaalde adviesinstanties. Dat zijn het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, de gemeentebesturen en de PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Met de adviezen gaan we nu aan de slag om het voorontwerp aan te passen naar een ontwerp van Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen, ook het brede publiek, op dat ontwerp reageren.

Parallel aan deze adviesronde onderzoeken we nog een aantal zaken zoals de mogelijke milieu-effecten en het onderzoek naar de levendige kernen. Deze onderzoeken gebruiken we om de inhoud verder uit te diepen en te concretiseren.

Houd deze webpagina in de gaten voor informatie over de volgende stappen of schrijf je in op de nieuwsbrief.

Procedure

Procedurestap  Status Datum
Voorbereidend traject Nota Ruimte afgerond 2018
Conceptnota beleidsplan afgerond mei 2019
Publieke raadpleging & adviesronde conceptnota afgerond najaar 2019
Voorontwerp beleidsplan afgerond juni 2021
Adviesronde voorontwerp afgerond najaar 2021
Ontwerp beleidsplan    
Openbaar onderzoek ontwerp    
Definitief beleidsplan en vervanging Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)
   

Nieuwsbrief beleidsplan ruimte

Schrijf je in en je krijgt een mailtje over elke nieuwe stap in de opmaak van het PBRA (Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen). Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.