Beleidsplan Ruimte

Nu de officiële procedure is gestart, spreken we niet meer over de Nota Ruimte, zoals in het fimpje hierboven, maar wel over het Provinciaal Beleidsplan Ruimte of PBRA. Die bestaat enerzijds uit de strategische visie voor de lange termijn en anderzijds uit een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie. De strategische visie vormt de basis van de beleidskaders.  De provincie Antwerpen start met drie beleidskaders:

  1. De ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven;
  2. Levendige kernen, om te komen tot een netwerk van dorps- en stadskernen rond multimodale verkeersknopen en met aandacht voor levenskwaliteit;
  3. Verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Jouw mening over de conceptnota

Een eerste versie van het PBRA, de conceptnota, is klaar. De provincieraad keurde de tekst op 23 mei 2019 goed. Vanaf de zomer vind je de officiële ondertekende en volledige documenten op deze webpagina. Iedereen is welkom om tijdens de publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 zijn of haar mening te geven. Hoe je dat doet, lees je binnenkort op deze webpagina. Krijg je graag een berichtje per e-mail? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van het PBRA via de knop op de webpagina over 'Inspraak burgers'.

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van elk gemeentebestuur, de Vlaamse overheid en de Procoro (de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging. Verder onderzoek zal leiden tot een voorontwerp, een ontwerp en tenslotte een definitief Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen of PBRA. Dat moet op termijn het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001 vervangen.