Beleidsplan Ruimte

Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. We volgen een lange, wettelijk vastgelegde procedure zodat we goed onderbouwde beslissingen nemen. 

Stand van zaken

In 2019 keurde de provincieraad een eerste versie van het Beleidsplan Ruimte, de conceptnota, goed. De publieke raadpleging en de adviesronde die daarop volgden, leverden in totaal 113 reacties van gemeenten, Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening), het Vlaamse Departement Omgeving, burgers en organisaties op. Je leest er alles over op de webpagina Conceptnota. Momenteel onderzoeken we een aantal zaken, verwerken we de reacties op de conceptnota, organiseren we voor de gemeentebesturen ruimteateliers en schrijven we aan het voorontwerp. Houd deze webpagina in de gaten voor informatie over de volgende stappen of schrijf je in op de nieuwsbrief.

Procedure

Procedurestap  Status Datum
Voorbereidend traject Nota Ruimte afgerond 2018
Conceptnota beleidsplan afgerond mei 2019
Publieke raadpleging & adviesronde conceptnota afgerond najaar 2019
Verwerking reacties en adviezen
Inhoudelijke onderzoeken
Ruimteateliers gemeenten
lopend  
Voorontwerp beleidsplan    
Ontwerp beleidsplan    
Openbaar onderzoek ontwerp    
Definitief beleidsplan en vervanging Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)    

Nieuwsbrief beleidsplan ruimte

Schrijf je in en je krijgt een mailtje over elke nieuwe stap in de opmaak van het PBRA (Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen). Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.