Beleidsplan Ruimte

Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. We volgen een lange, wettelijk vastgelegde procedure zodat we goed onderbouwde beslissingen nemen. 

Stand van zaken

Op 26 oktober 2023 stelde de provincieraad het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen definitief vast. Je leest er meer over in dit nieuwsitem. De Vlaamse regering krijgt nu 45 dagen de tijd om eventueel voorbehoud te maken. Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de inwerkingtreding. Het Beleidsplan Ruimte vervangt op dat moment het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001.

Procedure

Procedurestap  Status Datum
Voorbereidend traject Nota Ruimte afgerond 2018
Conceptnota beleidsplan afgerond mei 2019
Publieke raadpleging & adviesronde conceptnota afgerond najaar 2019
Voorontwerp beleidsplan afgerond juni 2021
Adviesronde voorontwerp afgerond najaar 2021
Ontwerp beleidsplan afgerond oktober 2022
Openbaar onderzoek ontwerp afgerond december 2022 - maart 2023
Definitief en goedgekeurd MilieuEffectenRapport (plan-MER) afgerond september 2023
Definitief beleidsplan afgerond oktober 2023
Inwerkingtreding en vervanging Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)    

Nieuwsbrief beleidsplan ruimte

Schrijf je in en je krijgt een mailtje over elke nieuwe stap in de opmaak van het PBRA (Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen). Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.