Beleidsplan Ruimte

Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. We volgen een lange, wettelijk vastgelegde procedure zodat we goed onderbouwde beslissingen nemen. 

Stand van zaken

Momenteel schrijven we aan het voorontwerp en onderzoeken we nog een aantal zaken. We verwerken ook de input uit de ruimteateliers met de gemeentebesturen en de reacties op de conceptnota. Die conceptnoa keurde de provincieraad in 2019 goed en leverde tijdens de publieke raadpleging en adviesronde 113 reacties van gemeenten, Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening), het Vlaamse Departement Omgeving, burgers en organisaties op. Houd deze webpagina in de gaten voor informatie over de volgende stappen of schrijf je in op de nieuwsbrief.

Procedure

Procedurestap  Status Datum
Voorbereidend traject Nota Ruimte afgerond 2018
Conceptnota beleidsplan afgerond mei 2019
Publieke raadpleging & adviesronde conceptnota afgerond najaar 2019
Voorontwerp beleidsplan in opmaak  
Adviesronde voorontwerp    
Ontwerp beleidsplan    
Openbaar onderzoek ontwerp    
Definitief beleidsplan en vervanging Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)
   

We onderzoeken voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen ook de mogelijke milieueffecten. Meer informatie over de opmaak van deze plan-MER (Milieueffectenrapport) lees je in de kennisgevingsnota op de MER-dossierdatabank van de Vlaamse overheid (dossiernummer PL0263).

Nieuwsbrief beleidsplan ruimte

Schrijf je in en je krijgt een mailtje over elke nieuwe stap in de opmaak van het PBRA (Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen). Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.