Beleidsplan Ruimte

Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. We volgen een lange, wettelijk vastgelegde procedure zodat we de juiste, goed onderbouwde beslissingen nemen. Nu die officiële procedure is gestart, spreken we niet meer over de Nota Ruimte, zoals in het fimpje hierboven, maar wel over het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen.

Jouw mening

De provincieraad keurde op 23 mei 2019 een eerste versie van het Beleidsplan Ruimte, de conceptnota, goed. Je vindt die hieronder en leest er meer over op de webpagina over de inhoud. De strategische visie ligt aan de basis van de beleidskaders en lees je dus het beste als eerste. Iedereen is welkom om tijdens de publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 zijn of haar mening te geven. Hoe je dat doet, lees je binnenkort ook hier. Krijg je graag een berichtje per e-mail? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van het PBRA via de knop op de webpagina over 'Inspraak burgers'.

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van elk gemeentebestuur, de Vlaamse overheid en de Procoro (de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging.

Procedure

  1. Voorbereidende fase: Nota Ruimte en onderzoeken
  2. Opmaak conceptnota: 23 mei 2019 goedgekeurd door de provincieraad
  3. Raadpleging publiek en adviesronde over conceptnota: najaar 2019
  4. Voorontwerp beleidsplan
  5. Voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan
  6. Openbaar onderzoek
  7. Definitieve vaststelling en vervanging Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)