Beleidsplan Ruimte

Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. We volgen een lange, wettelijk vastgelegde procedure zodat we goed onderbouwde beslissingen nemen. 

Stand van zaken

Van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 liep het openbaar onderzoek zodat iedereen kon reageren op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport). Ook vroegen we advies aan de gemeentebesturen, het Vlaamse departement Omgeving en de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Momenteel verwerken we alle binnengekomen reacties en adviezen.

Procedure

Procedurestap  Status Datum
Voorbereidend traject Nota Ruimte afgerond 2018
Conceptnota beleidsplan afgerond mei 2019
Publieke raadpleging & adviesronde conceptnota afgerond najaar 2019
Voorontwerp beleidsplan afgerond juni 2021
Adviesronde voorontwerp afgerond najaar 2021
Ontwerp beleidsplan afgerond oktober 2022
Openbaar onderzoek ontwerp afgerond december 2022 - maart 2023
Definitief beleidsplan en vervanging Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)
   

Nieuwsbrief beleidsplan ruimte

Schrijf je in en je krijgt een mailtje over elke nieuwe stap in de opmaak van het PBRA (Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen). Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.