Nota Ruimte

Van de Nota Ruimte...

De provincie Antwerpen werkt samen met alle gemeentebesturen, de Vlaamse administraties, provincieraadsleden, experten en een aantal middenveldorganisaties zoals Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Unizo, VOKA en Universiteit Antwerpen. Het eerste resultaat is de ontwerpversie van de Nota Ruimte, goedgekeurd door de provincieraad op 26 april 2018. Je kunt de 2 delen hieronder downloaden.

De Nota Ruimte vertrekt vanuit 4 ruimtelijke principes:

  1. zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte
  2. veerkracht, zodat we flexibel zijn bij verrassingen zoals een overstroming
  3. nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons duurzaam verplaatsen
  4. eigenheid, want de ene gemeente is de andere niet

In de zomer van 2018 organiseerde de provincie Antwerpen een adviesronde bij de gemeentebesturen, Vlaamse administraties en enkele middenveldorganisaties. Zij formuleerden 26 adviezen met ongeveer 350 opmerkingen en suggesties. Een aantal veelvoorkomende vragen en/of opmerkingen met hun antwoord lees je in het document hieronder. In dezelfde periode kon iedereen een online vragenlijst invullen. Je leest daarover meer op de webpagina inspraak burgers.

... naar het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA)

Een nieuwe visie voor de ruimtelijke planning in onze provincie moet later het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001 te vervangen. De provincie Antwerpen werkt daarom aan het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen of PBRA.