Inspraak

Adviesronde voorontwerp (najaar 2021)

De adviesronde over het voorontwerp liep bij de decretaal bepaalde adviesinstanties. Dat zijn de gemeentebesturen, het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). We bespraken met hen het voorontwerp en de verdere uitwerking van de beleidskaders. We zochten daarbij ook al naar mogelijke partnerschappen voor de uitvoering van het Beleidsplan Ruimte op het terrein. De adviesinstanties bezorgden ons hun reactie op het voorontwerp-beleidsplan.

Informatie voor partners (najaar 2021)

Bij de opmaak van de Nota Ruimte en bij de opstart van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) konden we rekenen op de expertise en inbreng van een heel aantal instanties zoals middenveldorganisaties, vervoersregio's, intercommunales, Vlaamse administraties, kennisinstellingen,... We informeren hen tussentijds over de opmaak van het Beleidsplan Ruimte (geen inspraakmoment).

Inspraak burgers

De volgende inspraakronde voor het brede publiek is het openbaar onderzoek over de ontwerpversie van het PBRA. Die ontwerpversie is de opvolger van het huidige voorontwerp. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen zijn mening geven over het ontwerp-PBRA. We organiseren het openbaar onderzoek ten vroegste in 2022. Op de historiek-pagina vind je een overzicht van het reeds gevoerde informatie-, inspraak- en participatietraject.

Nieuwsbrief beleidsplan ruimte

Schrijf je in en je krijgt een mailtje over elke nieuwe stap in de opmaak van het PBRA (Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen). Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.