Ontwerp Beleidsplan Ruimte

Je vindt de ontwerpteksten hieronder. De strategische visie ligt aan de basis van de beleidskaders en lees je dus het beste als eerste.

Openbaar onderzoek

Van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 liep het openbaar onderzoek over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport) en kon iedereen erop reageren. Gelijktijdig vroegen we ook het advies van elk gemeentebestuur, het Vlaamse departement Omgeving en de Procoro (de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening).