Historiek

1. Voorbereidend traject: Nota Ruimte

De provincie Antwerpen werkte samen met alle gemeentebesturen, de Vlaamse administraties, provincieraadsleden, experten en een aantal middenveldorganisaties zoals Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Unizo, VOKA en Universiteit Antwerpen. Je leest meer over het resultaat op de webpagina van de Nota Ruimte.

Na de opmaak van de Nota Ruimte vulden 1407 mensen in de periode van mei tot augustus 2018 een online vragenlijst over ruimtelijke zaken zoals wonen en mobiliteit in. Een samenvatting van het resultaat daarvan vind je in de infographic hieronder.

2. Conceptnota beleidsplan, publieke raadpleging en adviesronde

De Nota Ruimte en heel wat onderzoeken hebben geleid tot 2 conceptnota's, die voor  de Strategische visie en die voor drie Beleidskaders. Tijdens de publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 kon iedereen er zijn mening over geven. Op 2 september 2019 informeerden we de VLaamse administraties, middenveldorganisaties en kennisinstellingen die reeds meewerken aan de Nota Ruimte. Op infomarkten in Antwerpen (19 september 2019) en Turnhout (23 september 2019) toonden we op posters een beknopte samenvatting van de conceptnota aan het brede publiek. Je kunt die posters hieronder downloaden.

In dezelfde periode voregen we ook het advies van elk gemeentebestuur, het Vlaamse departement Omgeving en de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Tijdens een overlegmoment (respectievelijk op 12 en 16 september 2019) informeerden we hen over de conceptnota en bespraken we de inhoud ervan. 

Op de webpagina van de conceptnota vind je informatie over de ontvangen reacties tijdens de publieke raadpleging en wat ermee gebeurde. Je kunt er ook de conceptnota's downloaden.