Inhoud

icoon voor de strategische visie: pijl met actiepunten op een hand

De strategische visie vormt de basis van de beleidskaders en bevat onder meer 4 ruimtelijke principes:

  1. zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte;
  2. veerkracht, zodat we flexibel kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst;
  3. nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons in eerste instantie minder, maar ook duurzaam verplaatsen;
  4. eigenheid, want de ene plek is de andere niet.
icoon voor de beleidskaders: klembord met actiepunten

De provincie Antwerpen start met drie beleidskaders:

  1. De ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven;
  2. Levendige kernen, om te komen tot een netwerk van dorps- en stadskernen rond multimodale verkeersknopen en met aandacht voor levenskwaliteit;
  3. Verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Surf naar de webpagina van de Conceptnota om de eerste versie te downloaden.

Nieuwsbrief beleidsplan ruimte

Schrijf je in en je krijgt een mailtje over elke nieuwe stap in de opmaak van het PBRA (Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen). Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.