Groen Kruis

De groene, open ruimtes in het gebied zijn klein en versnipperd door bebouwing, verharding en infrastructuur, zoals grote invalswegen en het Albertkanaal. De groengebieden die deel uitmaken van deze open ruimte liggen verspreid over verschillende gemeenten en districten.

Sinds 2020 werken we volop aan onder meer volgende acties: 

  • We maakten een wandelkaart voor Groen Kruis, met 7 lusvormige, avontuurlijke routes tussen 8 en 18km lang. Dit project is een samenwerking met burgerbeweging GruunRant.
  • De Fortvlakte in Wijnegem verandert van een afgesloten weiland naar een natuurlijke parkzone, waar je kunt wandelen en ravotten. Het centrale deel krijgt een belangrijke functie in het opvangen van regenwater. 
  • In Ertbrugge, op de grens van Wijnegem en Deurne, is het geïntegreerd beheersplan goedgekeurd. Het plan vrijwaart en versterkt erfgoed en natuur in dit historische boslandschap alvast tot het jaar 2045.
  • De ecostrook op de Hoogmolenbrug ter hoogte van Schoten en Wijnegem geeft dieren een veilige groenverbinding over het Albertkanaal. Deze is in 2022 aangelegd door De Vlaamse Waterweg.
  • In het verlengde van deze ecostrook plannen we een ecoduct over de Merksemsebaan en een ecotunnel onder de Deurnesteenweg. Zo ontstaat een lange groenverbinding tussen het park van Schoten aan de noordkant van het Albertkanaal en het groendomein Ertbrugge aan de zuidkant.
  • In de vallei van Groot Schijn kijken we waar we natte natuur kunnen creëren, waar we oevers ecologischer kunnen inrichten en waar we faunapassages kunnen verwezenlijken.
  • In 2023 plaatsen we meerdere boombruggen waarlangs eekhoorns drukke verkeerswegen kunnen oversteken. 
Landkaart met daarop de contour van het werkingsgebied Groen Kruis.
Het gebiedsprogramma Groen Kruis omvat de districten Ekeren, Merksem en Deurne, en de gemeenten Schilde, Schoten, Wijnegem en Wommelgem..

Provincie coördineert samenwerkingsverband

Voor Groen Kruis werkt de provincie samen met de districten Ekeren, Merksem en Deurne en de gemeentes Schilde, Schoten, Wijnegem en Wommelgem, en met partners Agentschap Natuur en Bos, Departement Omgeving en Regionaal Landschap de Voorkempen. 

De provincie Antwerpen heeft hierbij een overkoepelende rol. Zij brengt alle partners aan tafel, zoekt naar mogelijke projecten die in de visie van het gebiedsprogramma passen en coördineert de acties rond verbinding van de open ruimte.