Groen Kruis

2021: Eerste acties op het terrein

De groene, open ruimtes in het gebied zijn klein en versnipperd door bebouwing, verharding en infrastructuur, zoals grote invalswegen en het Albertkanaal. De groengebieden die deel uitmaken van deze open ruimte liggen verspreid over verschillende gemeenten en districten.

Zo vind je in het noorden de Oude Landen in Ekeren en in het zuiden het Fort van Borsbeek. In het westen heb je het Rivierenhof in Deurne en in het oosten de vallei van het Groot Schijn in Wommelgem. Ook daartussen bevinden zich nog grote en kleine waardevolle open ruimten.

In december 2020 hebben de partners van Groen Kruis een actieplan en prioriteiten opgesteld voor het gebiedsprogramma, en in de loop van 2021 gaan we over tot de eerste acties op het terrein. 

Enkele voorbeelden van acties zijn:

·        In samenwerking met burgerbeweging GruunRant maken we een wandelkaart voor Groen Kruis, met 7 lusvormige, avontuurlijke routes tussen 8 en 18km lang.  

·        In Ertbrugge, op de grens van Wijnegem en Deurne, is het geïntegreerd beheersplan goedgekeurd. Het plan vrijwaart en versterkt erfgoed en natuur in dit historische boslandschap alvast voor de komende 24 jaar.

·        De bouw van de Hoogmolenbrug met een groencorridor, die een ecologische verbinding maakt tussen het Park van Schoten aan de noordelijke kant van het Albertkanaal, en op termijn met de Bremweide aan de zuidkant van het Albertkanaal.

·        In de vallei van Groot Schijn kijken we waar we natte natuur kunnen creëren, waar we oevers ecologischer kunnen inrichten en waar we faunapassages kunnen verwezenlijken.

Het gebiedsprogramma Groen Kruis omvat de districten Ekeren, Merksem en Deurne, en de gemeenten Schoten, Wijnegem en Wommelgem.
Het gebiedsprogramma Groen Kruis omvat de districten Ekeren, Merksem en Deurne, en de gemeenten Schoten, Wijnegem en Wommelgem.

Provincie coördineert samenwerkingsverband

Voor Groen Kruis werkt de provincie samen met de districten Ekeren, Merksem en Deurne en de gemeentes Schoten, Wijnegem en Wommelgem, en met partners Agentschap Natuur en Bos, Departement Omgeving en Regionaal Landschap de Voorkempen. Op die manier zijn ook de sectoren natuur, water, recreatie en landbouw mee opgenomen in het gebiedsprogramma. 

De provincie Antwerpen heeft hierbij een overkoepelende rol. Zij brengt alle partners aan tafel, zoekt naar mogelijke projecten die in de visie van het gebiedsprogramma passen en coördineert de acties rond verbinding van de open ruimte.