Groen Kruis

De groene, open ruimtes in het gebied zijn klein en versnipperd door bebouwing, verharding en infrastructuur, zoals grote invalswegen en het Albertkanaal. De groengebieden die deel uitmaken van deze open ruimte liggen verspreid over verschillende gemeenten en districten.

Sinds 2020 werken we volop aan onder meer volgende acties: 

Een landkaart toont het projectgebied van Groen Kruis, dat bestaat uit de gemeenten Schilde, Schoten, Wijnegem en Wommelgem, en de districten Deurne, Ekeren en Merksem.
Het gebiedsprogramma Groen Kruis loopt over het grondgebied van de gemeenten Schilde, Schoten, Wijnegem en Wommelgem, en de districten Deurne, Ekeren en Merksem

Provincie coördineert samenwerkingsverband

Voor Groen Kruis werkt de provincie samen met de districten Ekeren, Merksem en Deurne en de gemeentes Schilde, Schoten, Wijnegem en Wommelgem, en met partners Agentschap Natuur en Bos, Departement Omgeving en Regionaal Landschap de Voorkempen. 

De provincie Antwerpen heeft hierbij een overkoepelende rol. Zij brengt alle partners aan tafel, zoekt naar mogelijke projecten die in de visie van het gebiedsprogramma passen en coördineert de acties rond verbinding van de open ruimte.