Rupelstreek

De uitdaging van vandaag is het positioneren van de Rupelstreek als geheel, als ruimtelijke eenheid met een gemeenschappelijke identiteit. Op die manier spelen we de sterkten van de streek uit: haar ligging, haar open ruimte en kenmerkende landschappen, haar rivieren en haar economische mogelijkheden.  Gecombineerd met andere troeven en uitdagingen in de streek zet het gebiedsprogramma Rupelstreek actief in op de volgende 4 thema’s: 

 • Economische ontwikkeling
  De detailhandel in de kernen opwaarderen en bestaande bedrijventerreinen verder optimaliseren.
 • Landschaps- en natuurontwikkeling
  Het kenmerkend groene landschap bewaren, versterken en toegankelijk maken.
 • Ruimtelijke ordening en mobiliteit
  Goed bereikbare en kwaliteitsvolle dorpskernen uitbouwen.
 • Streekbeleving
  De ontbrekende schakels in het recreatieve en toeristische aanbod langs Schelde en Rupel ontwikkelen. 

Samenwerking Vlaamse Landmaatschappij

De provincie Antwerpen en de Vlaamse Landmaatschappij engageren zich voor een geïntegreerde aanpak van de uitvoering van het planprogramma landinrichting 'Schelde en Rupel' met het strategisch project gebiedsprogramma 'Rupelstreek'.

Het  strategische project bevat, zowel ruimtelijk als thematisch, heel wat raakvlakken met het landinrichtingsproject ‘Schelde en Rupel’ van de Vlaamse Landmaatschappij. Door inrichting op terrein investeert ‘Schelde en Rupel’ heel concreet in de kwaliteit van een duurzame open ruimte in de Rupelstreek. 

Kleinstedelijk gebied en ontginningsgebied Boom - Rumst

Specifiek voor het kleinstedelijk gebied en het ontginningsgebied Boom - Rumst werkte de provincie een ruimtelijke visie uit. Deze visie is neergeschreven in het kaderplan dat op 18 december 2014 door de deputatie goedgekeurd werd.

Logo Strategisch project Ruimte Vlaanderen
Logo Strategisch project Ruimte Vlaanderen

Strategisch project in uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

De Vlaamse overheid subsidieert het project als strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voor de periode 2014-2017. Je vindt meer informatie over de strategische projecten op de website van de Vlaamse overheid

Ook de provinciale dienst Ruimtelijke Planning werkt aan enkele projecten in de Rupelstreek. Klik voor meer info hierover door naar de informatie over de Electrabelsite te Schelle of de webpagina over het PRUP Kleiputten Rumst.