Rupelstreek

De sterkten van de streek zijn haar ligging, haar open ruimte en kenmerkende landschappen, haar rivieren en haar economische mogelijkheden. Het gebiedsprogramma Rupelstreek zet actief in op de volgende vier thema’s: 

  • Landschaps- en natuurontwikkeling;
  • Ruimtelijke ordening en mobiliteit;
  • Streekbeleving; 
  • Economische ontwikkeling.

Zo positioneren we de Rupelstreek als geheel, als ruimtelijke eenheid met een gemeenschappelijke identiteit. 

Concrete projecten zijn de sanering van de Kleiputten Terhagen en de Stationsomgeving in Boom.

Samenwerking Vlaamse Landmaatschappij

De provincie Antwerpen en de Vlaamse Landmaatschappij engageren zich voor een geïntegreerde aanpak van de uitvoering van het planprogramma landinrichting 'Schelde en Rupel' met het strategisch project gebiedsprogramma 'Rupelstreek'.

Het  strategische project bevat, zowel ruimtelijk als thematisch, heel wat raakvlakken met het landinrichtingsproject ‘Schelde en Rupel’ van de Vlaamse Landmaatschappij. Door inrichting op terrein investeert ‘Schelde en Rupel’ heel concreet in de kwaliteit van een duurzame open ruimte in de Rupelstreek.