Stationsomgeving Boom

Stationspark

Uit eerdere participatiemomenten bleek dat de aanleg van een stationspark voor veel mensen belangrijk is. In de wijk is er nu immers geen kwalitatieve groene publieke ruimte om even op adem te komen of elkaar te ontmoeten. Een hondenweide of een bloemenweide? Wandelen of voetballen? We zoeken de beste opties verder uit, onder andere op het participatiemoment van zaterdag 15 juni 2024 tussen 10.30 en 12.30 uur aan het station van Boom.
Op basis van deze participatie en besprekingen met allerlei diensten maken we dan een gedetailleerd ontwerp op. Daarna gaan we op zoek naar financieringsmogelijkheden om het park aan te leggen. De opening van het park laat dus nog even op zich wachten.

Masterplan

Het Masterplan Stationsomgeving Boom beschrijft een visie om de stationswijk op te waarderen via acties op lange termijn. Het masterplan legt de focus op betere verbindingen met de omliggende wijken, meer groen en levendigheid in de buurt, en een nieuwe rol voor het openbaar vervoer en de fiets. Er is ook aandacht voor een goede aanpak rond parkeren en vrachtvervoer. Het masterplan geeft de nodige krijtlijnen om hiervoor toekomstige plannen uit te werken. Het Masterplan is afgestemd met de betrokken partners zoals De Lijn, Infrabel en De Vlaamse Waterweg, én met de buurtbewoners. Het Masterplan dateert van 2022.

Nieuwsbrief

Ben je benieuwd naar het verdere verloop van dit project? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via de rode knop hieronder. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.