Kleine Nete

De Kleine Nete - één van de zuiverste rivieren van Vlaanderen - stroomt van het brongebied in Retie tot de monding in de Benedennete in Lier door twaalf gemeenten. De riviervallei kronkelt door landbouw- en natuurgebied, door stads- en dorpskernen en langs waardevol erfgoed, en bekoort ook heel wat dagjesmensen en toeristen. Om al deze functies een plaats te geven, werken we met tal van partners samen over adminstratieve grenzen heen. 

De provincie coördineert het gebiedsprogramma Kleine Nete als geheel en vier van de onderliggende projecten. Dit zijn:

1.    Met gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} versterken we het evenwicht tussen landbouw, natuur, water en bossen langs de Kleine Nete. Landbouwers, natuurbeheerders en grondeigenaars kunnen hierbij kiezen uit een  uitgebreid menu aan droogterobuuste maatregelen en begeleiding op het terrein.  

2.    Via meerdere acties in de Vallei van de Kleine Nete in Herentals krijgt de Kleine Nete opnieuw meer ruimte in de noordrand van Herentals. Het gebiedsproject heeft daarbij ook oog voor erfgoed, natuur, klimaat, recreatie, mobiliteit en stadsontwikkeling. 

3.    Het Toeristisch Onthaalplan voor de vallei van de Kleine Nete wil het toerisme in streek een duwtje in de rug geven. Kempense vakantiemakers vinden hierin een leidraad, en toeristen ontdekken het aanbod van de hele vallei. 

4.    Landschapspark Pallieterland: Ontwikkeling van een randstedelijk groengebied langs de Benedennete stroomafwaarts van Lier.

Het gebiedsprogramma Kleine Nete is opgenomen in het Samenwerkingverband van de Kleine Nete, dat is opgebouwd uit het Strategisch Project ‘Méér veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ en de coördinatieopdracht Kleine Nete van Antwerps gouverneur Cathy Berx.

Logobalk 2e strategisch project Kleine Nete
Partners in het tweede strategisch project 'Meer veerkracht in de vallei van de Kleine Nete'