Kleine Nete

De Kleine Nete -één van de zuiverste rivieren van Vlaanderen- stroomt van het brongebied in Retie tot de monding in de Benedennete in Lier door twaalf gemeenten. De rivier kronkelt door landbouw- en natuurgebied, door stads- en dorpskernen en langs waardevol erfgoed. Voor bewoners, ondernemers en recreanten vormt de Kleine Nete een blauwe draad door de Kempen.

Rivieren houden zich niet aan administratieve grenzen; samenwerking is noodzakelijk om alle functies een plaats te geven. Het gebiedsprogramma verenigt de betrokken partijen en omvat zes hefboomprojecten:

1.    Landschapspark Pallieterland: Ontwikkeling van een randstedelijk groengebied langs de Benedennete stroomafwaarts Lier.

 

2.    Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier: Opmaak van een integrale landschapsvisie voor de vallei van de Kleine Nete, het Netekanaal en de Molenbeek-Bollaak en het uitvoeren van deze visie op het terrein.

 

3.    Graafweide-Schupleer: Opmaak van een globale gebiedsgerichte en geïntegreerde inrichtingsvisie als basis voor een concreet inrichtingsproject waarbij de natuur- en waterdoelen gerealiseerd worden, de landschaps- en erfgoedwaarden versterkt worden, de verwevenheid tussen landbouw, natuur en landschap vorm krijgt en de toeristisch-recreatieve infrastructuur in het gebied verder uitgewerkt wordt.

 

4.    Gebiedscoalitie {beek.boer.bodem}: Het evenwicht versterken tussen landbouw, natuur en water, via een heel menu aan klimaatrobuuste maatregelen en begeleiding op het terrein. Landbouwers, natuurbeheerders en grondeigenaars kunnen hiervan gebruik maken. 

 

5.    Groenblauwe dooradering Herentals: Versterken van de continuïteit van de vallei van de Kleine Nete in het  buitengebied en in het stedelijk gebied, kwalitatieve ontwikkeling van de vallei van de Kleine Nete binnen het kleinstedelijk gebied en versterken van het typische landschap van de Kempense Heuvelrug.
 

6.    Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete tussen Geel en Herentals: Ontwikkelen van de Zeggeloop (en eventueel andere zijlopen) als groenblauwe openruimtestructuur die vanuit het stadscentrum van Geel een verbinding maakt met de Kleine Nete.

 

Het gebiedsprogramma focust op de uitvoering van het tweede strategisch project ‘Méér verkracht in de vallei van de Kleine Nete’. Dit strategisch project is onderschreven door

  • de Vlaamse overheid,
  • provincie Antwerpen 
  • 13 steden en gemeenten (Geel, Kasterlee, Lille, Olen, Herentals, Vorselaar, Grobbendonk, Nijlen, Zandhoven, Dessel, Retie, Ranst en Lier), 
  • 3 regionale landschappen (Grote en Kleine Nete, de Voorkempen en Rivierenland), 
  • Kempens Landschap, 
  • Boerenbond, 
  • Natuurpunt.
     

Het gebiedsprogramma Kleine Nete is complementair aan de coördinatieopdracht Kleine Nete van Antwerps gouverneur Cathy Berx.

Logobalk 2e strategisch project Kleine Nete
Partners in het tweede strategisch project 'Meer veerkracht in de vallei van de Kleine Nete'