Kleine Nete

De Kleine Nete -één van de zuiverste rivieren van Vlaanderen- stroomt van zijn brongebied in Retie tot de monding in de Benedennete in Lier door twaalf gemeenten. De rivier kronkelt door landbouw- en natuurgebied, door stads- en dorpskernen en langs waardevol erfgoed. Voor bewoners, ondernemers en recreanten vormt de Kleine Nete een blauwe draad door de Kempen. Rivieren houden zich niet aan administratieve grenzen; samenwerking is noodzakelijk om alle functies een plaats te geven. Het gebiedsprogramma verenigt de actoren om samen vorm te geven aan de vallei.

Het gebiedsprogramma focust in de eerste fase op de uitvoering van het strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ en omvat 6 hefboomprojecten:

 

1.    Landschapspark Pallieterland: Ontwikkeling van een randstedelijk groengebied langs de Benedennete stroomafwaarts Lier.

 

2.    Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier: Opmaak van een integrale landschapsvisie voor de vallei van de Kleine Nete, het Netekanaal en de Molenbeek-Bollaak en het uitvoeren van deze visie op het terrein.

 

3.    Graafweide-Schupleer: Opmaak van een globale gebiedsgerichte en geïntegreerde inrichtingsvisie als basis voor een concreet inrichtingsproject waarbij de natuur- en waterdoelen gerealiseerd worden, de landschaps- en erfgoedwaarden versterkt worden, de verwevenheid tussen landbouw, natuur en landschap vorm krijgt en de toeristisch-recreatieve infrastructuur in het gebied verder uitgewerkt wordt.

 

4.    Vallei van de Aa - project {beek.boer.bodem}: Het evenwicht tussen landbouw en water versterken, het aanbod aan verbindingen over de Aa tussen de dorpskernen vergroten en de aanwezige landschappelijke erfgoedwaarden beter ontsluiten.

 

5.    Groenblauwe dooradering Herentals: Versterken van de continuïteit van de vallei van de Kleine Nete in het  buitengebied en in het stedelijk gebied, kwalitatieve ontwikkeling van de vallei van de Kleine Nete binnen het kleinstedelijk gebied en versterken van het typische landschap van de Kempense Heuvelrug.
 

6.    Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete tussen Geel en Herentals: Ontwikkelen van de Zeggeloop (en eventueel andere zijlopen) als groenblauwe openruimtestructuur die vanuit het stadscentrum van Geel een verbinding maakt met de Kleine Nete.

 

Het strategisch project werd onderschreven door de Vlaamse overheid, 11 steden en gemeenten (Geel, Kasterlee, Lille, Olen, Herentals, Vorselaar, Grobbendonk, Nijlen, Zandhoven, Ranst en Lier), 3 regionale landschappen (Grote en Kleine Nete, de Voorkempen en Rivierenland), Kempens Landschap, Boerenbond, Natuurpunt en de provincie Antwerpen.

 

Het gebiedsprogramma Kleine Nete is complementair aan de coördinatieopdracht Kleine Nete van Antwerps gouverneur Cathy Berx.